Rondetafelgesprek

EU-Klokkenluidersrichtlijn

Rondetafelgesprek: "EU-Klokkenluidersrichtlijn"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek EU-Klokkenluidersrichtlijn d.d. 30 september 2021

Deelnemers


Agendapunten

1
Deelnemers rondetafelgesprek EU-Klokkenluidersrichtlijn:

Details


Blok 1:  Maatschappelijke organisaties van 14.00-14.45 uur 
-Huis voor Klokkenluiders
-Transparency International Nederland
-Stichting van de Arbeid

Blok 2: Ervaringsdeskundigen van 15.00-15.45 uur
-Expertgroep klokkenluiders, de heer Wit
-Nabestaanden de heer Veerman, de heer Veerman en mevrouw Wortel
-Mevrouw Onoghaife

Blok 3: Best practices uit andere Europese landen van 16.00-16.45 uur
-Transparency International Ireland, de heer Devitt
-Transparency International Italia, de heer Fraschini
-professor dr. Vandekerckhove