Commissiedebat : Nationaal Strategisch Plan (NSP)

De vergadering is geweest

30 september 2021
14:00 - 17:30 uur
Locatie: Max van der Stoelzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN 

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Deelnemers

 • L. Bromet (GroenLinks)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • E. (Edgar) Mulder (PVV)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • L. Vestering (PvdD)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • C. Stoffer (SGP)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Vogelbescherming Nederland m.b.t. reactie op (tussen)evaluatierapport ANLb

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Toezending concept publiekversie GLB Nationaal Strategisch plan

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Invulling Economisch Herstelfonds binnen de plattelandsontwikkeling en voortgang GLB-NSP

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag Landbouw- en Visserijraad van 28 en 29 juni 2021 (voor wat betreft onderdeel 'Analyse van de landbouw en het landelijk gebied in Nederland: een SWOT-analyse)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over het rapport van de WUR “naar een doeltreffend en doelmatig Nationaal Strategisch Plan, effectenanalyse van beleidsvarianten voor de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB”

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang Nationaal Strategisch Plan in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid 2023-2027

  Te behandelen:

  Loading data