Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

De vergadering is geweest

30 september 2021
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

    Te behandelen:

    Loading data