Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik

Inbreng verslag (wetsvoorstel): "Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie inbreng verslag Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik d.d. 30 september 2021

Agendapunten

1
Wijziging van de Wet strategische diensten voor de uitvoering van de Verordening (EU) 2021/821 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2021 tot instelling van een EU-regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel, de technische bijstand en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (herschikking) (PbEU 2021, L 206) (Uitvoeringswet herziening Verordening producten voor tweeërlei gebruik)

Te behandelen: