Commissievergaderingen

Donderdag 30 september 2010

Defensie

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Programmatische Aanpak Stikstof

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering commissie OCW

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën (verplaatst naar 7 oktober 2010)

Procedurevergadering
Geannuleerd

algemene commissie voor Jeugd en Gezin

Tijd vergadering 10:30 - 11:00 uur

Procedurevergadering Jeugd en Gezin

Procedurevergadering
Statenlokaal

Economische Zaken (2008-2010)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voorstel van wet van de leden Van der Ham en Van Gent tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Geannuleerd (besloten)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Evaluatie vliegpatronen vliegbasis Gilze-Rijen

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

SUWI-onderwerpen (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2011 (32500-IIA)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling begrotingsstaten van Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (32500-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat RvS, ARk, No, Kanselarij der Nederlandse Orden, kabinet Gouverneur van Aruba, Kabinet Gouverneur van Curaçao en Kabinet Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Evaluatie helikopterlaagvlieggebieden

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Visserij (wordt verplaatst naar week 40)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Justitie

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Twaalfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering WWI

Procedurevergadering
Statenlokaal

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vermindering regeldruk bij reclasseringsorganisaties (29270-35)

Inbreng schriftelijk overleg

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verslag van een schriftelijk overleg inzake het ontwerpbesluit onderstand BES

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Geannoteerde agenda Begrotingsraad en stand van zaken Europese begroting 2011

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning om te regelen dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd - 32439

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Funderingsproblematiek

Gesprek
Statenlokaal

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (32444)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Jaarverslag 2009 Regionale Toetsingscommissies Euthanasie - 32123-XVI-158

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (32426)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Strafrechtelijk verbod op extreem gewelddadig beeldmateriaal (28684-279)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Derde Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (32428)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Verkeer en Waterstaat

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Spoor (Tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Statenlokaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Dioxinegehalte in paling (verplaatst naar 6 oktober 2010)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2009 (verplaatst naar 5 oktober 2010)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Rapport Rekenkamer bij Jaarverslag Buitenlandse Zaken 2009 (verplaatst naar 5 oktober 2010)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Begroting Buitenlandse Zaken 2011

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Homogene Groep Internationale Samenwerking 2011 (HGIS-nota 2011)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Aanpak risicojongeren

Algemeen overleg
Thorbeckezaal