Inbreng feitelijke vragen : Vaststelling van de begrotingsstaat RvS, ARk, No, Kanselarij der Nederlandse Orden, kabinet Gouverneur van Aruba, Kabinet Gouverneur van Curaçao en Kabinet Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011 (32500-IIB)

De vergadering is geweest

30 september 2010
12:00 uur
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van Aruba, het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao en het Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten (IIB) voor het jaar 2011

    Te behandelen:

    Loading data