Algemeen overleg : Dioxinegehalte in paling (verplaatst naar 6 oktober 2010)

De vergadering is geannuleerd

30 september 2010
16:00 - 17:00 uur
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (2008-2010)

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

  • G. Verburg
    minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • A. Klink
    minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Agendapunten

  1. 1

    Beantwoording vragen betreffende dioxine in paling