Inbreng feitelijke vragen : Vaststelling begrotingsstaten van Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011 (32500-III)

De vergadering is geweest

30 september 2010
12:00 uur
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2011

    Te behandelen:

    Loading data