Inbreng feitelijke vragen : Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011 (32500-I)

De vergadering is geweest

30 september 2010
12:00 uur
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2011

    Te behandelen:

    Loading data