Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

De vergadering is geweest

30 september 2010
12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van de Wet milieubeheer (kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

    Te behandelen:

    Loading data