Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer

De vergadering is geweest

30 september 2010
12:00 uur
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Wijziging van hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, houdende aanpassing van de regeling voor het melden van ongewone voorvallen

    Te behandelen:

    Loading data