Commissievergaderingen

Dinsdag 30 mei 2023

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa – Monitoring Committee

Vergadering
Parijs (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Afschrift brief aan Gemeente Leudal inzake de continuïteit van het primair onderwijs te Buggenum

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van regels voor het Nederlands kwalificatieraamwerk voor een leven lang leren (Wet NLQF)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie verplaatsen of omzetten in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Van Esch om de inbrengdatum voor het SO deskundigenberaad Zoönosen met een week te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Werkvereniging - Petitie 'Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP"

Petitie
Petitie Statenpassage

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

SWV PO-ZK, namens ondersteuningsplanraden (OPR) po Zuid-Kennemerland en vo Westfriesland aanbieding petitie m.b.t. korting op samenwerkingsverbanden die kinderen en jongeren ondersteunen

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Verbod op handel met illegale nederzettingen in bezette gebieden

Petitie
Petitie Statenpassage

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 16:00 - 16:30 uur

IPU - Bestuursvergadering

Vergadering
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Besloten gesprek commissievoorzitters met de bewindslieden van Financiën over samenwerking en praktische werkafspraken

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbespreking PV com. EZK

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 18:30 uur

Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 19:30 uur

Maritiem

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 16:30 - 17:00 uur

Voorbereidingsgroep rapporteurs ontwerpbegroting Transitiefonds landelijk gebied en natuur

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 17:00 - 20:30 uur

Mondiale gezondheidsstrategie (verplaatst naar nader te bepalen datum)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

commissie voor de Werkwijze

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Vergadering commissie voor de Werkwijze

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 19:00 - 20:00 uur

Informeel gesprek staatssecretaris ter voorbereiding op IPKO juni 2023

Vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)