Procedurevergadering : Vergadering commissie voor de Werkwijze

De vergadering is geweest

30 mei 2023
17:00 - 18:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: commissie voor de Werkwijze

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  V.A. Bergkamp (D66)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • J.C. Sneller (D66)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)
 • R.M. Leijten (SP)
 • N.J.F. Pouw-Verweij (JA21)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • C.A.M. van der Plas (BBB)
 • O.R. Ephraim (Groep Van Haga)
 • P.H. Omtzigt (Omtzigt)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst vergadering commissie voor de Werkwijze d.d. 14 februari 2023

 2. 2

  Voorstel van de leden Omtzigt, Eerdmans en Dassen tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het invoeren van termijnen voor de opdrachten van (in)formateur(s)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van het Presidium tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met een mogelijkheid voor vijftig leden tot uitnodiging van een inspecteur-generaal voor een rondetafelgesprek, hoorzitting of technische briefing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Eindrapport 'Evaluatie van de Kabinetsformatie 2021'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Regels afgesplitste Kamerleden

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken aanbevelingen Rathenau Instituut om de toegankelijkheid en transparantie van petities en burgerinitiatieven te vergroten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Concept-brief aan de vaste commissies over het aantal tweeminutendebatten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voorspelbaarheid plenaire agenda

  Het lid Leijten (SP) geeft aan dat het wenselijk zou zijn om al eerder helderheid te kunnen geven aan de buitenwereld over wanneer plenaire debatten plaatsvinden, met name debatten waarbij veel publieke betrokkenheid verwacht kan worden. De mogelijkheden hiervoor zullen ambtelijk worden verkend.
 9. 9

  Advies Capra Advocaten

  Het lid Leijten (SP) verzoekt om een advies van Capra Advocaten uit 2022 voor het wetgevingsoverleg over de Raming te ontvangen. Het lid Omtzigt verzoekt om hierbij ook nader in te gaan op het protocol voor hoor- en wederhoor bij het lopende feitenonderzoek naar aanleiding van twee anonieme brieven. Deze verzoeken zullen worden besproken in het Presidium.
 10. 10

  Aanwezigheid fractiemedewerkers petitie-aanbiedingen

  Het lid Van der Plas (BBB) verzoekt om fractiemedewerkers toe te staan om bij petitie-aanbiedingen aanwezig te zijn en wijst op een situatie waarin een fractiemedewerker op een als onaangenaam ervaren manier werd aangesproken bij een petitie-aanbieding. Het lid Leijten (SP) verzoekt om in dit verband ook te kijken naar de regels voor de aanwezigheid van fractiemedewerkers bij besloten technische briefings. Het Presidium zal hier nogmaals naar kijken en ook zal het onderwerp worden besproken op het overleg met de commissievoorzitters.
 11. 11

  Spreektijden notaoverleggen

  Het lid Pouw-Verweij (JA21) wijst op de soms zeer grote verschillen in de spreektijden voor fracties bij notaoverleggen. Dit zal worden besproken op het overleg met de commissievoorzitters.
 12. 12

  Onafhankelijk adviseur integriteit

  Het lid Omtzigt informeert naar het waarnemen van de taken van de onafhankelijk adviseur integriteit door de Griffier. Aangegeven wordt dat deze waarneming voor een korte termijn zal zijn.