Commissiedebat : Telecomraad (formeel) d.d. 1-2 juni 2023

De vergadering is geweest

30 mei 2023
16:30 - 18:30 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Digitale Zaken
Indien een van de leden een tweeminutendebat (inclusief stemmingen) wenst te voeren, voorafgaand aan de Telecomraad op 1-2 juni, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de plenaire Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 30 mei 2023.

Spreektijd per fractie maximaal 3 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • A.C. van Huffelen
  staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • M.A.M. Adriaansens
  minister van Economische Zaken en Klimaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  R.J. Kamminga (VVD)
 • Q.M. Rajkowski (VVD)
 • H. Dekker-Abdulaziz (D66)
 • V.D.D. van Weerdenburg (PVV)
 • K. Bouchallikh (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Geannoteerde agenda formele Telecomraad 2 juni 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Cyber Resilience Act (CRA)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de formele Telecomraad 6 december 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voortgang onderhandelingen Dataverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vervolgproces Europese Digitale Identiteit en verhouding Grondwet

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche: Verordening inzake gigabit infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbod technische briefing en toezending non-paper Cyber Resilience Act

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen commissie over het Fiche: Verordening Interoperabel Europa (Kamerstuk 22112-3595)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de laatste stand van zaken in de onderhandelingen over een nieuw adequaatheidsbesluit voor overdracht van persoonsgegevens tussen de EU en de Verenigde Staten (VS), de concrete inzet van Nederland hierin en een eerste reactie op de recordboete die deze week is opgelegd door de Ierse Data Protection Commission, de gegevensbeschermingsautoriteit van Ierland, aan Facebook-moederbedrijf Meta

  Te behandelen:

  Loading data