Commissiedebat : Maritiem

De vergadering is geweest

30 mei 2023
16:30 - 19:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunten * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • H.M. Krul (CDA)
 • M.Ö. Alkaya (SP)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)

Agendapunten

 1. 1

  Rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid ‘Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7’

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Rapportage van het onderzoek naar de stabiliteit van boomkorkotters

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op het rapport ‘Navigating an uncertain future’

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over brief van het college van B&W van de gemeente Ameland over de problemen bij de vaarverbinding tussen Ameland en Holwerd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over brieven van de Koninklijk Horeca Nederland (KHN) en van het Ondernemers Platform Ameland (OPA) over de vaargeul Ameland-Holwerd en het besluit van Wagenborg Passagiersdiensten (WPD) om op de route niet meer te varen bij een waterstand van 1,40 meter – NAP of lager

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over ontheffing voor het plaatsen van dampverwerkingsinstallaties

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Onderzoeksrapport 'De effecten van het aflopen van de langlopende overgangsbepalingen in ES-TRIN (2035/2041)'

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Invulling van de gewijzigde motie van het lid Stoffer over het plan van aanpak voor de eerste tranche van het vlootvervangingsprogramma zo snel als mogelijk naar de Kamer sturen (Kamerstuk 31409-395)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Opvolging bevindingen onderzoek stabiliteit boomkorkotters

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opvolging MTR vervoerconcessies Friese Waddenveren

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie over aanbevelingen uit het rapport van de beleidsdoorlichting artikel 18 Scheepvaart en Havens

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Scheepvaartveiligheid windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie inzake de beleidsdoorlichting artikel 18 – Scheepvaart en Havens (Kamerstuk 32861-79)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken varend ontgassen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op het rapport “Beknelling door sleepdraad met fatale afloop. Lessen uit het ongeval aan boord van de sleepboot En Avant 7”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voortgang project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Intentieverklaring walstroom

  Te behandelen:

  Loading data