Commissievergaderingen

Donderdag 29 februari 2024

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 09:45 - 10:45 uur

Rapport van de Algemene Rekenkamer inzake onderzoek naar de totale kosten die de overheid in den brede heeft gemaakt sinds het neerhalen van burgervliegtuig MH17 op 17 juli 2014

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 13:15 uur

Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (algemeen) (is omgezet in een schriftelijk overleg op 26 februari 2024)

Commissiedebat
Geannuleerd

Defensie

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 12:30 uur

Rathenau Instituut over factsheet 'Internationalisering in perspectief: studentenaantallen, studiekeuzes en arbeidsmarkt'

Technische briefing
Troelstrazaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 12:00 - 15:00 uur

JBZ-Raad van 4 en 5 maart 2024 (vreemdelingen- en asielbeleid)

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Taskforce verbetering financieel beheer

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Gesprek Eilandsraad Sint Eustatius d.d. 7 maart 2024 10.00-10.45 uur

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (Tijdstip wordt gewijzigd)

Procedurevergadering
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Kennismaking ministerie Defensie (extern gesprek)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

Procedurevergadering
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Energieraad (Formeel) d.d. 4 maart 2024 (OMGEZET IN SCHRIFTELIJK OVERLEG)

Commissiedebat
Geannuleerd

Financiën

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Gesprek met de Nationale ombudsman over zijn bevindingen ten aanzien van de Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Gesprek
Klompézaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 13:30 uur

Verzoek van het lid Uitermark (NSC) om de inbreng voor het wetsvoorstel Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (Kamerstuk 36178) van VANMIDDAG 14.00 te verplaatsen naar dinsdag 5 maart 16.00 uur

E-mailprocedure
(besloten)

commissie voor de Rijksuitgaven

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport evaluatie Comptabiliteitswet 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep - rapporteurs Verordening nieuwe genomische technieken voor planten

Vergadering

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake energiehulp Oekraïne)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 11 en 12 maart

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet publieke gezondheid om te voorzien in een directe sturingsbevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de directeur publieke gezondheid van de gemeentelijke gezondheidsdienst en in een grondslag voor het...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Landenbeleid Afghanistan (19637-3198)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen (36489)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoering van verordening (EU) 2022/1925 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2022 over betwistbare en eerlijke markten in de digitale sector, en tot wijziging van Richtlijnen (EU) 2019/1937 en (EU) 2020/1828 (Uitvoeringswet...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet strafbaarstelling conversiehandelingen (36178) (verplaatst naar 5 maart 2024 te 16.00 uur)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:15 - 15:15 uur

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:45 - 15:45 uur

Besloten gesprek met de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 19:00 uur

Wapenexportbeleid

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Raad voor Concurrentievermogen / Interne markt & Industrie (formeel) d.d. 7 maart 2024

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 17:00 - 17:45 uur

Voorbereidingsgroep uitwerking Motie lid Joseph over een analyse van de juridische risico's en de aansprakelijkheid bij invaren Wet toekomst pensioenen

Vergadering
Teams of Balzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 18:00 uur

Technische briefing Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) over het advies ‘De uitvoering aan zet: omgaan met belemmeringen bij de uitvoering van beleid voor de fysieke leefomgeving'

Technische briefing
Suze Groenewegzaal