Procedurevergadering : Procedurevergadering Financiën

De vergadering is geweest

29 februari 2024
10:00 - 11:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Financiën

Bijlagen

Deelnemers

 • A.P.C. (Tony) van Dijck (PVV)
 • J.H. de Vree (PVV)
 • J. Mooiman (PVV)
 • L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • E. Heinen (VVD)
 • Y.J. van Hijum (NSC)
 • F.L. Idsinga (NSC)
 • J.C. Sneller (D66)
 • H. Vermeer (BBB)
 • I. (Inge) van Dijk (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Verzoeken voor de Regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  De besluitenlijst van de vergadering van 15 februari 2024 wordt vastgesteld.

 3. 3

  Brievenlijst Particulieren

 4. 4

  Brievenlijst Organisaties

 5. 5

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake de Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over CFD problematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Budgettaire gevolgen behandeling pakket Belastingplan 2024 in de Eerste Kamer

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Deelname NLFI aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluitvorming AML-pakket

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van het wetstraject Wet waarborgen gegevensverwerking Belastingdienst, Toeslagen en Douane (WGBTD) en advies landsadvocaat inzake geautomatiseerde selectietechnieken

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overzicht fiscale wetten die in werking treden bij Koninklijk Besluit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Appreciatie van moties over respectievelijk een alliantie van internationale exportkredietverzekeraars, exportkredietverzekeringen voor projecten met lagere dierenwelzijnsstandaarden dan de Nederlandse en doelen voor de vergroening van de Nederlandse ekv-portefeuille

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Onderzoek ADR naar de behandeling van zwaar getroffen ouders door de UHT en de CWS

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken vervolgacties 'Ongekend onrecht'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van het schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en informele Ecofinraad 23-24 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn Verrekenprijzen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Verslag van het schriftelijk overleg over het Fiche: Richtlijn Hoofdhuisbelasting voor mkb-ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsappreciatie triloogakkoord Europees Begrotingsraamwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 26 februari 2024 op het terrein van de commissie Financiën

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Initiatiefnota van het lid Inge van Dijk over bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Aanbod van de Raad van State voor een inhoudelijk kennismakingsgesprek met de commissie Financiën

 24. 24

  Reeds geplande activiteiten

  Besluit: ter informatie
   
  Wetgevings-/notaoverleggen
  -

  Commissiedebatten
  do 07-03-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  di 19-03-2024 18.00 - 22.00 Commissiedebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  wo 27-03-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen
  wo 03-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad
  do 04-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Box 3
  wo 10-04-2024 13.30 - 15.30 Commissiedebat IMF
  wo 17-04-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Toeslagen
  do 18-04-2024 10.00 - 13.00 Commissiedebat Internationale fiscaliteit
  do 25-04-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Financiële markten
  wo 22-05-2024 14.30 - 17.30 Commissiedebat Belastingen in maatschappelijk perspectief
  wo 05-06-2024 13.00 - 17.00 Commissiedebat Macro-economische ontwikkelingen in Europees perspectief (incl. Eurogroep/Ecofinraad) [datum wordt nog gewijzigd]

  Inbrengen
  ma 04-03-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Voortgangsrapportage Hersteloperatie kinderopvangtoeslag periode september - december 2023
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng verslag Wijzigingswet accountancysector
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Zesde voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kaderwetevaluatie van de CEA over de periode 2018 - 2022
  di 02-04-2024 14.00 Inbreng feitelijke vragen Slotrapportage Kwartiermakers Toekomst Accountancysector
  wo 08-05-2024 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Eurogroep/Ecofinraad

  Procedurevergaderingen
  do 14-03-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  di 19-03-2024 16.30 - 18.00 Strategische procedurevergadering
  do 28-03-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 11-04-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 25-04-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 16-05-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 30-05-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 13-06-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën
  do 27-06-2024 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Financiën
  do 04-07-2024 10.00 - 11.15 Procedurevergadering Financiën

  Overige activiteiten
  do 29-02-2024 13.30 - 14.30 Gesprek met de Nationale Ombudsman inzake vergelijkend onderzoek naar tien hersteltrajecten
  do 29-02-2024 14.45 - 15.45 Besloten gesprek met de Oudercommissie Kinderopvangtoeslag
  ma 04-03-2024 10.00 - 17.00 Besloten werkbezoek aan de Autoriteit Financiële markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB)
  wo 06-03-2024 14.00 - 15.00 Technische briefing door het Instituut Publieke Economie over het rapport "Naar een Europese kapitaalmarktunie"
  wo 13-03-2024 17.00 - 18.30 Technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie kinderopvangtoeslag
  do 14-03-2024 17.00 - 18.00 Technische briefing Wetenschapstoets Wijzigingswet Accountancysector
  di 26-03-2024 16.30 - 19.00 Rondetafelgesprek Economische vooruitzichten en het begrotingsbeleid
  ma 22-04-2024 14.00 - 17.30 Werkbezoek CPB Modellendag voor leden en fractiemedewerkers
  di 18-06-2024 17.00 - 19.00 Openbaar gesprek met DNB, CPB en AFM over de financiële stabiliteit in Nederland
 25. 25

  Nog te plannen commissiedebatten en overige commissieactiviteiten

  Besluit: ter informatie.

  Commissiedebat Accountancy
  Commissiedebat Autobelastingen
  Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering [wordt ingepland; zie agendapunt 9]
  Commissiedebat Douane
  Commissiedebat Exportkredietverzekeringen
  Commissiedebat Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie
  Commissiedebat Nationale fiscaliteit
  Commissiedebat Werknemersparticipatie

  Voorstelling Rotterdams Wijktheater: "Verloren onschuld" 
  Rondetafelgesprek "Discriminatie als gevolg van de poortwachtersfunctie van banken"
  Werkbezoek aan de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) 
  Werkbezoek aan de Belastingdienst (samen met Eerste Kamerleden)
  Openbaar gesprek met uitvoerend vice-commissievoorzitter Dombrovskis en eurocommissaris Gentiloni 
  Gesprek met de Groepsondernemingsraad (GOR) van de Belastingdienst
 26. 26

  Wetgevingsdebatten en tweeminutendebatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 16 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  5, 6 en 7 maart 2024 (week 10)

  - 36 351 (Wijziging van de Belastingregeling Nederland Curaçao in verband met de implementatie van de uitkomsten van het Base Erosion and Profit Shifting project van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling alsmede enige overige wijzigingen)
  (Onder voorbehoud van ontvangst van beantwoording van het Verslag, dat is uitgebracht door de Staten van Curaçao)
  - 36 128 (Voorstel van wet van de leden Maatoug en Nijboer houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen) (voortzetting)

  Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd:
  - 34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)
  - 35 523 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee tot wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting))

  Reeds behandeld wetsvoorstel waarvan de stemming tot nader order is uitgesteld:
  - 35 930 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen))
 27. 27

  Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 16 februari)

  Besluit: Ter informatie.

  Meerderheidsdebatten
  12. Debat over belastingontwijking en belastingontduiking door extreem rijke particulieren (Idsinga) (staatssecretaris Financiën)
  18. Debat over Amerikaanse multinationals die de Nederlandse bijheffing op minimumbelasting ontwijken (Dijk) (minister en staatssecretaris Financiën)

  Dertigledendebatten/interpellaties
  6. Dertigledendebat over een extra belasting voor extreem rijken (Dijk) (minister Financiën)
  12. Dertigledendebat over de voortgang van de hersteloperatie gedupeerden toeslagenaffaire (Dijk) (staatssecretaris Financiën)
  20. Dertigledendebat over de bedrijfsopvolgingsregeling (Van der Lee) (staatssecretaris Financiën)
  22. Dertigledendebat over het rapport Belastingen in maatschappelijk perspectief (Teunissen) (minister EZK, staatssecretaris Financiën)
 28. 28

  Nog niet beantwoorde commissiebrieven

  Besluit: ter informatie.

  2023Z10510 Aan de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023)

  2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak witwassen (22-12-2023)

  2024Z01193 Aan de minister en staatssecretarissen van Financiën - Evaluatie Beleidskeuzes uitgelegd (CW 3.1) en de toepassing door het ministerie van Financiën (26-01-2024; te beantwoorden op Verantwoordingsdag)

  2024Z02221 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport “Naar een Europese Kapitaalmarktunie” (09-02-2024)

  2024Z02223 Aan de minister van Financiën - Verzoek om reactie op het rapport "Economische en juridische aspecten van ECB-opkoopprogramma's - een vervolg" (09-02-2024)