Procedurevergadering : Procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

De vergadering is geweest

29 februari 2024
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • A. Kisteman (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • S.P.A. Erkens (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • A.J. Flach (SGP)
 • W.L. Postma (NSC)
 • H. Vermeer (BBB)
 • R.F. van Meetelen (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Uitnodiging Provincie Zeeland en gemeente Borsele voor werkbezoek aan Zeeland m.b.t. kernenergie d.d. 3 juni 2024

 5. 5

  Uitnodiging VNCI en meerdere organisaties voor werkbezoek aan industrie- en havengebied Rotterdam d.d. 22 maart 2024

 6. 6

  Aanbod technische briefing door de Commissie Mijnbouwschade

 7. 7

  Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief van Streetwise en andere organisaties met betrekking tot het project ‘Smart Streetwise’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek commissie over toezending van de brief over de uitvoering van de motie van de leden Bikker en Omtzigt over een adviescommissie instellen die als taak heeft te adviseren welke strategie moet worden gevoerd om de toenemende rol van private equity in sectoren fors terug te dringen (Kamerstuk 36410-30)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoerbare variant winstcriterium in toekomstige crisisnoodsteunregelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Departementaal Financieel Overzicht EZK

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Maatwerkfinanciering CO2-reductie verduurzaming industrie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport evaluatie subsidierelatie ECP

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Resultaten COP28

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkprogramma 2023-2024 Wetenschappelijke Klimaatraad

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanpassingen bijmengverplichting groen gas

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Rapport ‘Financiële gevolgen faillissementen energieleveranciers’

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Appreciatie onderzoeksrapport lustenverdeling mijnbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel toezending van de appreciatie van het eindadvies van de commissie Verschillen en de daarmee nauw samenhangende uitwerking van maatregel 29 (verduurzaming) uit Nij Begun

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Raming GTS gasjaar 2024-2025

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Start arbitrage procedure door Shell en ExxonMobil tegen de Staat der Nederlanden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarplan 2024 van het Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda informele Toerismeraad van 20 februari 2024 (Kamerstuk 21501-30-593)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda informele Raad voor Concurrentievermogen februari 2024 (Kamerstuk 21501-30-592)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  EU-voorstel: Mededeling over een EU-klimaatdoelstelling voor 2040 (COM (2024) 63) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Behandelvoorstel EU-rapporteur inzake prioritair EU-voorstel “Mededeling over een EU-klimaatdoelstelling voor 2040” (COM(2024)63)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voorstel van de leden van de voorbereidingsgroep Mijnbouw/Groningen inzake planning debatten en commissieactiviteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Voorstel van het lid Kröger voor periodieke rapportage netcongestie

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Geannoteerde Agenda Formele Energieraad 4 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag van de Energieraad van 19 december 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Geannoteerde Agenda informele Toerismeraad van 20 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Jaarverslag 2023 NFIA / Invest in Holland netwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verduurzamingsplicht koppeling TEK

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op verzoek commissie inzake gevolgen voor begroting n.a.v. besluiten Nationaal Groeifonds en Transitiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Stand van zaken uitvoering van de motie van de leden Kröger en Thijssen over per 2025 alle rijksgebouwen en rijkswegen verlichten met ledverlichting (36410-XIII, nr. 59)

  Te behandelen:

  Loading data