Rondetafelgesprek : Nota van Wijziging ten aanzien van artikel 2.1 van de Wet dieren

De vergadering is geweest

29 februari 2024
10:00 - 13:15 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlage

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • P.A. Grinwis (ChristenUnie)
 • S.M. Beckerman (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • I. Kostic (PvdD)
 • A.J. Flach (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Programma rondetafelgesprek

  toelichting
  Doel van het rondetafelgesprek is om, ter voorbereiding op een te houden wetgevingsoverleg met de minister van LNV op maandag 4 maart 2024, met verschillende stakeholders te spreken over de door de regering voorgestelde aanpassing van artikel 2.1 van de Wet dieren. Het betreft een onderdeel van een wijziging van de Wet dieren, die op 22 december 2022 in werking is getreden, met uitzondering van het door het lid Vestering (PvdD) ingediend en door de Kamer aangenomen geamendeerde artikel 2.1, eerste lid, van de Wet dieren. Dit amendement heeft als doel aan te scherpen dat het niet langer is toegestaan een dier pijn te doen of bij een dier letsel te veroorzaken, dan wel de gezondheid of welzijn van het dier te benadelen met als doel om het dier op een bepaalde manier te kunnen huisvesten. De regering achtte dit gedeelte van de wet moeilijk uitvoerbaar en heeft daarom een voorstel aan de Kamer gestuurd dat het geamendeerde en nog niet in werking getreden artikel 2.1 van de Wet dieren beoogt te wijzigen en heeft daarbij aangegeven dat indien de Kamer niet met de nota van wijziging instemt, het geamendeerde artikel alsnog per 1 juli 2024 in werking zal treden.


  Blok 1: Wetenschap (10.00 - 10.45 uur)
  1. Fleur Hoorweg, Dierenwelzijn en Diergezondheid, WUR
  2. Elsbeth Stassen, emeritus-hoogleraar Dier en Samenleving, WUR
  3. Gé Backus, Connecting Agri & Food
  4. Bas Rodenburg, hoogleraar Dierenwelzijn, UU 
    
  Blok 2: Bestuur en Toezicht (10.50 - 11.35 uur)
  1. Elbert Jan Roest, convenanttraject dierwaardige veehouderij
  2. Gerard Bakker,  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
    
  Blok 3: Dier(en)houders (11.40 – 12.25 uur)
  1. Hanneke van Ormondt, Caring Farmers
  2. Bert van Ruitenbeek, Stichting Demeter
  3. Jeannette van der Ven, LTO Nederland
  4. Annechien ten Have, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV)
    
  Blok 4: Dierenrechtenorganisaties (12.30 – 13.15 uur) 
  1. Bert van den Berg, Dierenbescherming
  2. Willem Vermaat, Stichting Animal Rights
  3. Anne Hilhorst,  Stichting Wakker Dier
  4. Sandra Beuving, Dierencoalitie
 3. 3

  Van de deelnemers ontvangen position papers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data