Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 februari 2024
11:15 - 12:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • K.P. Piri (GroenLinks-PvdA)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • C.C.J. Veldkamp (NSC)
 • L.A.J.M. Dassen (Volt)
 • G.P. Tuinman (BBB)

Agendapunten

 1. 1

  Commissie regeling van werkzaamheden d.d. 15 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst Organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst Particulieren

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  Werkbezoek IPC GBVB Brugge 3 t/m 5 maart 2024
  wo 06-03-2024 16:00-17:30 Gesprek Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) over Herijking Nederlands Buitenlandbeleid 
  do 07-03-2024 10.00 - 11.00 Technische briefing Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraïne (vertrouwelijk) - de commissie besluit de briefing te verplaatsen i.v.m. overlap met een debat van de commissie J&V
  ma 11-03-2024 14:30-17:15 De Grote Begrotingsbijeenkomst voor Kamerleden/Geen activiteiten plannen
  di 12-03-2024 17:00-20:00 commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 18 maar 2024
  wo 13-03-2024 12:30-13:30 Technische briefing CAVV-adviezen inzake de berechting van de misdaad van agressie en de consequenties van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten
  do 14-03-2024 10:30-11:30 Gesprek met de president van Montenegro (tijdstip nog niet definitief)
  do 14-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  zo 17-03 t/m ma 18-03 Werkbezoek NAVO en Europese Defensiesamenwerking, Brussel
  wo 20-03-2024 11:00-12:30 Gesprek Adviesraad Internationale Vragenstukken (AIV)
  do 21-03-2024 11:00-12:00 Strategische procedurevergadering 
  di 26-03-2024 12:30-13:30 Lunchgesprek met de voorzitter van de Nationale Assemblee van Zuid-Korea > De inventarisatie voor deelname loopt tot dinsdag 5 maart a.s. om 14:00 uur.
  wo 27-03-2024 10:00-12:00 Commissiedebat NAVO Ministeriële 3-4 april 2024
  do 28-03-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 28-03-2024 14:00-17:00 Rondetafelgesprek Taiwan
  wo 10-04 t/m vr 12-04 Werkbezoek Berlijn (voorbereidingsgroep kennisthema China)
  do 11-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  di 16-04-2024 17:00-20:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 19 april 2024
  wo 17-04-2024 14:30-16:00 Kennismakingsgesprek met de Amerikaanse ambassadeur in Nederland
  do 25-04-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Meireces 26 april t/m 13 mei 2024
  z0 05-05 t/m zo 12-05 Werkbezoek Suriname en Brazilië
  do 16-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 23-05-2024 10:00-13:00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 27 mei 2024
  do 30-05-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  wo 05-06-2024 Dag van de publieke dienstverlening/Geen activiteiten plannen
  do 13-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  ma 17-06-2024 10:00-18:00 Notaoverleg Mensenrechtenbeleid
  do 20-06-2024 13:30-16:30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken d.d. 24 juni 2024
  do 27-06-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  do 03-07-2024 12:30-13:15 Procedurevergadering
  Zomerreces 5 juli t/m 2 september 2024
  IPC GBVB Boedapest 9-10 september 2024
  do 12-09-2024 10:00-12:00 Commissiedebat AVVN

  Nog te plannen commissiedebatten:
  • Commissiedebat Raad van Europa (tweede kwartaal 2024)
  • Commissiedebatten NAVO (juni en november 2024)
  • Commissiedebat Consulaire Zaken (oktober 2024)
  • Commissiedebat OVSE (november 2024)
  • Commissiedebat G20 (oktober/november 2024)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht

  Nog te plannen activiteiten
  • Besloten technische briefing over het non-paper EU-sanctieraamwerk voor de aanpak van ernstige corruptie en het krachtenveld in Brussel 
  • Gesprek met dhr. Reza Pahlavi (Iraans oppositielid) 
  • Rondetafelgesprek over de uitvoering van sanctiewetgeving 
  • Gesprek Belarus Coordination Council 
  • Technische briefing door IOB over IOB-evaluatie Nederlands beleid stabiliteit, veiligheid en rechtsorde in enkele van de meest fragiele contexten 

  Overzicht nog te plannen plenaire activiteiten op het terrein van Buitenlandse Zaken (stand van zaken per 26 februari 2024)
  • Debat over de staat van de oorlog in Europa (o.v. 14 maart 2024, aangevraagd tijdens de RvW van 23 januari 2024, Paternotte)
  • Dertigledendebat over het bericht dat de samenleving zich moet voorbereiden op onverwachte scenario's (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Dassen)
  • Dertigledendebat over het bericht dat onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt zou zijn geveegd (aangevraagd in de RvW van 23 januari 2024, Piri)
  • Dertigledendebat over de steun van Nederland aan de militaire aanval in Jemen (aangevraagd in de RvW van 16 januari 2024, Dobbe)
  • Dertigledendebat over de situatie in Gaza (aangevraagd tijdens de RvW van 6 december 2023, Van Baarle) 
 5. 5

  Aanbieding advies 'Oekraïne - standvastigheid, weerbaarheid en perspectief' van AIV

 6. 6

  Incidentele suppletoire begroting tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Mededeling inzake een vertrouwelijke brief over bilateraal veiligheidsarrangement met Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Staat van de oorlog in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Schriftelijke antwoorden op vragen gesteld tijdens de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Buitenlandse Zaken op 13 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in de zaak tussen Zuid-Afrika en Israël inzake vermeende genocide in de Gazastrook

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Aanbeveling Raadsmandaat onderhandelingen EU-Zwitserland

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Antwoorden op vragen commissie over o.a. de geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 19 februari 2024 (Kamerstuk 21501-02-2828)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  1. 2024Z02740 Verzoek toestemmingbrief van de minister voor het werkbezoek aan Berlijn 19-02-2024
  2. 2024Z01940 Aan minister Buza - reactie vragen over inbreng schriftelijk overleg Nederlandse inzet in Sahelregio 07-02-2024
  3. 2024Z01465 Aan minister Buza - reactie vragen over het takenpakket van de humanitair gezant voor de Gaza-crisis 30-01-2024
  4. 2024Z01780 Aan minister Buza - reactie vragen inbreng schriftelijk overleg inzake voortgang internationaal cultuurbeleid (ICB) 23-01-2024
  5. 2024Z00501 Aan minister Buza - reactie vragen op de feitelijke vragen over de Kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Paulusma over toegang tot abortus is een mensenrecht 17-01-2024
  6. 2023Z06214 Aan minister Buza - Verzoek om een brief n.a.v. de aankondiging door Rusland om tactische kernwapens te delen met Wit-Rusland 06-04-2023
  De commissie besluit Rappel aan de minister te sturen inzake toezegging brief eind februari aan de Kamer te sturen over uitkomsten van het onderzoek naar positie van ambassadbewakers en EUPOL-bewakers en tolken.
 14. 14

  Vaststelling delegatie voor het werkbezoek NAVO en Europese Defensiesamenwerking d.d. 17-18 maart 2024

  Besluit: De delegatie is vastgesteld. Onderstaande leden hebben zich aangemeld voor het werkbezoek:
  • De Roon (PVV, commissievoorzitter)
  • (Emiel) van Dijk (PVV)
  • Pool (PVV)
  • Nordkamp (GL-PvdA)
  • Brekelmans (VVD)
  • Veldkamp (NSC)
  • Podt (D66)
  • Boswijk (CDA)
  • Dobbe (SP)
  • Baudet (FvD)
  • Dassen (Volt)
 15. 15

  Terugkoppeling proces stand van zaken IS-strijders in kampen in Noordoost-Syrië (mondeling)

  Besluit: De commissie besluit om een besloten technische briefing te plannen.