Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

29 februari 2024
13:30 - 14:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • I. Kahraman (NSC)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • D. Ram (PVV)
 • D.H. Hirsch (GroenLinks-PvdA)
 • R.J. Kamminga (VVD)
 • G.P. Tuinman (BBB)
 • S.E.M. Dobbe (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 29 februari 2024

  Geen verzoeken ingediend.
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

  Geen brieven ontvangen.
 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Geplande activiteiten commissie

  • do 29-02-2024 16.00 - 19.00 Commissiedebat Wapenexportbeleid
  • wo 06-03-2024 14.30 - 15.30 Technische briefing Algemene Rekenkamer rapport Nederlandse bijdrage aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie in ontwikkelingslanden
  • do 14-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 14-03-2024 17.00 - 18.30 Gesprek Eindpresentatie HCSS Taiwan onderzoek
  • di 19-03-2024 17.00 - 19.00 Rondetafelgesprek Vrouwenrechten en SRGR (nieuw ingepland)
  • wo 20-03-2024 13:15-14:15 Technische briefing AIV advies ODA-systematiek (nieuw ingepland)
  • do 21-03-2024 14.00 - 17.00 Commissiedebat Mondiale gezondheidsstrategie
  • do 28-03-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 02-04-2024 13.30 - 13.45 Petitie Aanbieding "Vrije Doos" door SRGR-platform
  • do 11-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • di 16-04-2024 16.30 - 18.30 Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank
  • do 25-04-2024 10.00 - 12.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 25-04-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
   Meireces: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2024
  • do 16-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • di 28-05-2024 16.30 - 19.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 30-05-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  • do 13-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 27-06-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering 
  • do 04-07-2024 13.30 - 14.15 Procedurevergadering
  Zomerreces: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2024
 5. 5

  Ongeplande activiteiten commissie

  • Notaoverleg initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen voor de Europese defensie-industrie
  • Gesprek Bedrijfsleven over nota van wijziging initiatiefwet Verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen
  • Rondetafelgesprek Strategische Afhankelijkheden (zie agendapunt 7)
  • Technische briefing AIV advies 'Klimaatrechtvaardigheid als noodzaak' (na ontvangst rapport)
  • Rondetafelgesprek toekomst van Afghanistan (voor het zomerreces)
  • Hoorzitting rol van UNWRA bij aanslagen 7 oktober en mogelijkheden hulpverlening zonder UNWRA (na uitkomsten onderzoek)
 6. 6

  Nog te plannen plenaire debatten

  • Dertigledendebat over de gerechtelijke uitspraak over de uitvoer naar Israël van onderdelen voor F-35 (Van Baarle) (minister BuHa-OS) (nr. 18 op de lijst met dertigledendebatten) 
 7. 7

  Uitnodiging PNoWB, IMF en World Bank Group voor 'Global Parliamentary Conference 2024' d.d. 15-16 april 2024

 8. 8

  Tussentijdse evaluatie Invest International

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel over “Visie Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel op rechtvaardig handels- en landbouwbeleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Grinwis over bij de Europese Commissie en in de Raad duidelijk maken dat Nederland een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren (Kamerstuk 36410-XIV-67) en motie van het lid Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten (Kamerstuk 34682-125)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Verslag informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking van 11 en 12 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  De prijs van conflict: Economische Gevolgen van een Militaire Crisis Rondom Taiwan voor Nederland en de EU

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openstaande verzoeken bewindspersonen

  1. 2024Z02655 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie artikel "VN: 700.000 Soedanese kinderen lopen risico op zware ondervoeding" 16-02-2024
  2. 2024Z02656 Aan min. BuHa-OS - Verzoek reactie brief inzake deelname NGO's Aruba en Curaçao aan SIDS 2024 conferentie 16-02-2024
  3. 2024Z01638 Aan min. BuHa-OS - Verzoek kabinetsappreciatie voorstel EU-besluit inzake inschrijving nieuwe aandelen EBRD 01-02-2024
  4. 2023Z20907 Aan min. BuHa-OS en min. VWS - Verzoek voortgangsrapportage Mondiale gezondheidsstrategie 22-12-2023
 14. 14

  Voorstel rondetafelgesprek Vrouwenrechten en SRGR ter voorbereiding op commissiedebat mondiale gezondheidsstrategie d.d. 21 maart 2024