Commissievergaderingen

Donderdag 24 februari 2022

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

OVSE PA - Winter Meeting (hybride)

Werkbezoek
Wenen (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 09:30 - 12:30 uur

Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 23:59 uur

IPC Parijs

Werkbezoek
Parijs (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten (tot nader order uitgesteld).

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 12:30 uur

Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (omgezet in een schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Telecomraad (Informeel) d.d. 8-9 maart 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Jaarplan 2022 Kustwacht

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Videogesprek met Eurocommissaris Wojciechowski over de implementatie van de “Van boer tot bord”-strategie en de EU-biodiversiteitsstrategie (hybride)

Gesprek
Troelstrazaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 13:00 - 18:00 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Goedkeuring Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Dominicaanse Republiek inzake maritieme afbakening

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie om een juridische analyse openstelling Wlz voor jeugdigen met een psychische stoornis (TK 34104-351)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging van de KKC en GO-C voor de eerste helft 2022)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake Groningen en SUVIS) (TK 36018)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Vierde incidentele suppletoire begroting) (TK 36025)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wet verwerking persoonsgegevens coördinatie en analyse terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35958) (verplaatst naar 24 maart 2022)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Samenvoeging van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (TK 35967)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Internationale cyberveiligheid (verplaatst naar 13 april

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tussenrapportage van de tijdelijke onderzoekscommissie Georganiseerd Sadistisch Misbruik van Minderjarigen (31015-240)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:30 uur

Discriminatie, racisme en mensenrechten

Commissiedebat
Max van der Stoelzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Mensenhandel en prostitutie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Defensie

Tijd vergadering tot 15:00 uur

Inbreng feitelijke vragen hoofdlijnenbrief Defensie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Besloten gesprek met de Raad van State inzake de voorlichting over de mogelijke herziening van het Stabiliteits- en Groeipact (Verplaatst naar 14 maart 2022)

Gesprek
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 22:00 uur

IPC GBVB/GVDB

Vergadering
Parijs (besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Eurogroep/Ecofinraad

Inbreng schriftelijk overleg

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen (TK 35165-46)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 18:30 - 21:30 uur

Zoönosen en dierziekten

Commissiedebat
Thorbeckezaal