Commissiedebat : Luchtvaart

De vergadering is geweest

24 februari 2022
13:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 6 minuten per fractie.

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • Voorzitter
  T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D.J. Eppink (JA21)

Agendapunten

 1. 1

  Verzamelbrief Luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Definitieve Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Adviezen Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Toetsbrieven Ontwerp-Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beantwoording vragen commissie over de Definitieve Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verloop inspraakprocedure Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over presentatie KAS inzake de Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Signaal ILT anticiperend handhaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Hinderreductieplan Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Verslag besprekingen Omgevingsraad Schiphol over de toekomst van Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang opvolging advies Van Geel Omgevingsraad Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op brieven van bewonersorganisaties over luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek commissie over de verwachte planning van de opening van Lelystad Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Routes Lelystad

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Provincie Overijssel m.b.t. laagvliegroute Lemelerveld - Zwolle

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgang programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsbrief Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 'Luchtruimherziening'

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA's

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de brief van de Alliantie Tegen Uitbreiding MAA m.b.t. werkwijzer luchtvaart specifieke MKBA's

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Overzicht van de kostenontwikkeling van de luchtvaart (o.a. belastingen, heffingen, emissierechten)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang Programmatische aanpak meten vliegtuiggeluid en Doc29 regionaal

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rekenmethode Doc29 voor regionale luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Cumulatie geluid rond luchthavens: toezending impactanalyses

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brief van SchipholWatch over de uitstoot van zorgwekkende stoffen door de luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  ILT inspecties passagiersrechten luchtvaart tijdens de coronapandemie

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Gevolgen COVID-19 pandemie voor LVNL

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Prestatieplan en tarieven voor luchtvaartnavigatiediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Resultaten onderzoek nationaal ticketgarantiefonds luchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Toezendingen KiM-rapport Zakelijk vliegen en Motivaction-rapport Luchtvaart in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Schiphol Gebruiksprognose 2022 & Uitspraak kort geding inzake beleidsregel ACNL

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Eindhoven Airport – uitwerking aanvullend advies sturingsmodel voor geluid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op verzoek commissie inzake het participatietraject Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Handhavingsrapportages 2021 van Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Maastricht Aachen Airport (MAA) en Lelystad Airport (LA)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorlopige toepassing van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Staat Qatar, anderzijds; Luxemburg, 18 oktober 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorstel informeren proces natuurvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over laagvliegen

  Te behandelen:

  Loading data