Commissiedebat : Zoönosen en dierziekten

De vergadering is geweest

24 februari 2022
18:30 - 21:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
HERZIEN (2) ivm toevoeging agendapunt 

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H. Staghouwer
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • E.J. Kuipers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • S.M. Beckerman (SP)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • D.G. Boswijk (CDA)
 • J. Thijssen (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • R. Bisschop (SGP)

Agendapunten

 1. 1

  Update vogelgriep: HPAI besmetting in Puiflijk

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Update vogelgriep: 3e besmetting en laag zoönose risico

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Deskundigenverslag dierziekten vogelgriep en meldcriteria eendenbedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Stand van zaken met betrekking tot de vogelgriepsituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Stand van zaken met betrekking tot SARS-CoV-2 bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Stand van zaken over de ontwikkelingen inzake vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang aanpak antibioticaresistentie

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Informatie over zoönosenbeleid en instelling expertgroep

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Update vogelgriep en ophokplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wob-verzoek inzake beleid ten aanzien van de nertsensector

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken hoogpathogene vogelgriep (HPAI)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Opheffen ophokplicht in regio's

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken SARS-CoV-2 bij dieren

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Gedeeltelijk intrekken ophokplicht (vogelgriep)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken zoönosenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Intrekken ophokplicht pluimvee

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Stand van zaken antibioticumbeleid in de veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Besmetting met HPAI in Heeten

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Antwoorden op vragen commissie over de vogelgriep aangetoond in Nederlandse vossen (Kamerstuk 28286-1185)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Intrekking maatregelen opgelegd aan nertsenhouders

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitbraak met hoogpathogene vogelgriep op een pluimveebedrijf in Zeewolde

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Verslag deskundigengroep dierziekten over een nieuwe risicobeoordeling voor vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitbraak hoogpathogene vogelgriep (HPAI) in Grootschermer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken hoogpathogene vogelgriep (HPAI)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen commissie het rapport Bekedam 'Zoönosen in het vizier"

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Verslag deskundigengroep dierziekten over een nieuwe risicobeoordeling voor vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken diverse onderwerpen diergezondheid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vaccinatie dierziekten

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken vogelgriep

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken over de vogelgriepsituatie in Nederland en andere dierziekten

  Te behandelen:

  Loading data