Commissievergaderingen

Dinsdag 23 september 2014

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering n.n.b. - 23:59 uur

Concurrentieraad 25-26 september 2014 (OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG op 22 september 2014)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 00:01 - 10:30 uur

Werkbezoek International Labour Organization (ILO)

Werkbezoek
Genève (besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het jaar 2015

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

BKK effectief

Petitie
Petitie Statenpassage

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Extra-procedurevergadering Planning van werkzaamheden wetsvoorstel Studievoorschot

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 13:45 - 14:00 uur

Natuur Rhoon biedt aan een de petitie 'Hou vast aan het plan hoogwaardige natte natuur in de 2 laagste polders Buijtenland van Rhoon'

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit op de huurtoeslag (wijziging) percentages kwaliteitskorting) (27926-229) (geannuleerd)

Inbreng feitelijke vragen
Geannuleerd (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (34000-I)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Beëindiging van de Nederlands inzet van Patriot-systemen in Turkije

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie voor Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (34000-III)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten) (33981) (wordt tot nader order uitgesteld)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Concurrentieraad 25-26 september 2014 (OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG op 22 september 2014)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Ctgb-besluit ten aanzien van het grondontsmettingsmiddel metam-natrium

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Decentrale energie (tweede termijn)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 16:15 - 19:15 uur

Zorgverzekeringswet 2e termijn / Risicoverevening

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Kiesraad

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 16:30 - 18:00 uur

Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF

Technische briefing
Aletta Jacobszaal (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 17:00 - 19:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa

Delegatievergadering
gebouw Eerste Kamer, commissiekamer 4 (besloten)