Algemeen overleg : Concurrentieraad 25-26 september 2014 (OMGEZET IN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG op 22 september 2014)

De vergadering is geannuleerd

23 september 2014
Tijd onbekend
3e HERZIENE CONVOCATIE (GEANNULEERD: omgezet in een schriftelijk overleg op 22 september 2014)

SPREEKTIJD PER FRACTIE: 3 MINUTEN

Bijlage

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken
 • S. Dekker
  staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Agendapunten

 1. 1

  Indien een van de leden een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaande aan de Concurrentieraad van 25 en 26 september 2014, dan dient daartoe een vooraankondiging gedaan te worden tijdens de Regeling van Werkzaamheden op 23 september 2014.

 2. 2

  Geannoteerde Agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 september 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen 21-22 juli 2014 in Milaan (Italië)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Terugblik Nederlandse deelname aan het Zevende Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (KP7)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoorden op vragen van de commissie over de informele Raad voor Concurrentievermogen op 21 en 22 juli 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche 1: Richtlijn verspreiding gegevens van aardobservatiesatellieten voor commerciële doeleinden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  EU-voorstel: Mededeling "Groen actieplan voor het MKB" COM (2014) 440

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Fiche 3: Verordening statistiek betalingsbalans, internationale handel in diensten en buitenlandse directe investeringen.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Fiche: Mededeling Programma voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (REFIT): stand van zaken en vooruitzichten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Fiche: mededeling onderzoek en innovatie: de bronnen van toekomstige groei

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Fiche: Mededeling Groen actieplan voor het mkb

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op het Witboek ‘Naar een effectievere EU-concentratiecontrole’

  Te behandelen:

  Loading data