Technische briefing : Behandelvoorbehoud EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF

De vergadering is geweest

23 september 2014
16:30 - 18:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Deelnemers

  • M. van Nispen (SP)
  • F. van Oosten (VVD)
  • J. Recourt (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    EU-voorstel: Instelling controleur procedurewaarborgen bij Europees bureau voor fraudebestrijding OLAF COM (2014) 340

    Te behandelen:

    Loading data