Algemeen overleg : Decentrale energie (tweede termijn)

De vergadering is geweest

23 september 2014
16:00 - 18:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Economische Zaken (2012-2017)
8e HERZIENE CONVOCATIE (Aanvulling agenda*)


SPREEKTIJD PER FRACTIE: 2 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.G.J. Kamp
  minister van Economische Zaken

Deelnemers

 • B.C. de Liefde (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Visie op lokale energie

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Schriftelijke vragen en antwoorden over decentrale energie van het lid Mulder.

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Stand van zaken voorstel tot opstellen van een eenvoudige energierekening

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Tarieven en kostenstructuur van de Nederlandse elektriciteit- en gasnetwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Beleidsbrief STROOM (onderdelen decentrale energieopwekking).

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wetgevingsagenda STROOM

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het ING rapport “Stroomnet onder hoogspanning”, de Greenpeace rapporten: “Locked in the past: why Europe's big energy companies fear change” en “PowE[R] 2030 - A European Grid for 3/4 Renewable Energy by 2030” en de “De ruggengraat van de energievoorziening”

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op de brief van het G32-stedennetwerk te Lelystad over de kabinetsvisie lokale energie

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verslag van een schriftelijk overleg inzake het Besluit experimenten decentrale duurzame electriciteitsopwekking

  Te behandelen:

  Loading data