Algemeen overleg : Zorgverzekeringswet 2e termijn / Risicoverevening

De vergadering is geweest

23 september 2014
16:15 - 19:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • E.I. Schippers
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • R.J. Klever (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Toezegging over een gesprek met huisartsen over selectieve inkoop

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Antwoorden op vragen van de commissie over de reactie op een brief over het niet meer vergoeden van dyslexiezorg via remedial teacher met Master Special Educational Needs (MSEN) per 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Transparantie bij publicatie van de premie 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van het lid Kuzu over het onder druk zetten van zorginstellingen door het verplichten van een screeningsinstrument door zorgverzekeraars

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanbieding van het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de naleving van de acceptatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nadere informatie over recht op gecontracteerde zorg

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het rapport van de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) over de Acceptatieplicht

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Antwoorden op vragen van de commissie over de monitor Zorginkoop 2014 van de NZa

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kabinetsreactie op het IBO-rapport 'Grensoverschrijdende zorg'

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezicht- en handhavinginstrumentarium Nederlandse Zorgautoriteit en reactie op de motie van de leden Bouwmeester en Bruins Slot over de inzet van dit instrumentarium van NZa en ACM

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken kostenbewustzijn

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeken naar verhoging eigen risico en zorgmijding

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Marktscan Zorgverzekeringsmarkt 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Informatie over de uitspraak van de oorzieningenrechter m.b.t. het Europees aanbesteden van zorginkoop

  Te behandelen:

  Loading data