Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 september 2014
13:30 - 14:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • J.H. ten Broeke (VVD)
 • H. van Bommel (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • M.E. Maij (PvdA)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  25-09-2014 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Nederlandse bijdrage Resolute Support Afghanistan
  30-09-2014 17.00 - 17.00 Ad-hocbesluitvorming- Indienen -Onderzoeksvoorstellen Buza en BuHa-OS
  02-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  13-10-2014 16.00 - 17.00 Bijzondere procedureYouth for Peace Initiative: het lid Van Bommel gaat na of hij het voorzitterschap voor deze ontvangst over kan nemen van het lid Ten Broeke.
  15-10-2014 nader te bepalen  tijdstip: Algemeen Overleg over vliegramp MH17
  15-10-2014 13.00 -14.00 gesprek Adviescommissie Modernisering Diplomatie
  15-10-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  16-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  30-10-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  05-11 - 07-11 Werkbezoek Interparlementaire conferentie inzake GBVB en GVDB d.d. 6-7 november 2014 in Rome
  12-11-2014 10.00 - 10.30 Technische briefing Briefing door Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief BuZa (o.v.b.)
  12-11-2014 11.15 - 13.15 Algemeen overleg Modernisering Diplomatie
  12-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  13-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  19/20-11-2014 Plenaire begrotingsbehandeling BuZa en BuHa-OS
  27-11-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  27-11-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg OVSE-Raad
  27-11-2014 16.00 - 18.00 Algemeen overleg NAVO-Raad
  10-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (RBZ)
  11-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  18-12-2014 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
 3. 3

  Verzoek Centrum EMMA, namens NSIV, tot aanbieding petitie m.b.t. rechten van inheemse volken d.d. 23 september 2014

 4. 4

  Verzoek Koninklijke Thaise Ambassade, namens delegatie Democratische Partij van Thailand, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 29 september-1 oktober 2014

 5. 5

  Verzoek RVO, namens MENA-delegatie, om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken d.d. 13-16 oktober 2014

 6. 6

  Vaststelling delegatie naar Interparlementaire Conferentie over Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en Gemeenschappelijk Veiligheids en Defensiebeleid 5 t/m 7 november a.s. in Rome.

  Deelname is mogelijk voor vier leden van de commissies Buitenlandse Zaken en Defensie. De delegatie wordt geleid door de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken. Daarnaast bestaat de delegatie uit de leden Ten Broeke, Servaes en  De Roon. Vanuit de Eerste Kamer nemen de leden Franken en Elzinga deel aan de conferentie.
 7. 7

  Vervolgbrief naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 4 april 2013 inzake de betrekkingen met België.

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nucleaire ontwapening en transparantie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar de 69e sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding afschrift van de een reactie op de brief van ABM inzake minderheden Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de brief van de Universiteit van Amsterdam (UvA) inzake genocidestudies en mensenrechten in het kader van de situatie in Syrië en Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op verzoek van het lid Omtzigt over de recente opmars van ISIS in Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpassing planning beleidsdoorlichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Behandeling begroting Buitenlandse Zaken 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie FOL-verdrag over de periode oktober 2012 tot en met september 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Goedkeuring van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van het verslag van de informele Raad Buitenlandse Zaken “Gymnich” van 29 en 30 augustus 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z15215 Aan minister Buza - actualisatie positie Christenen in Midden Oosten 08-09-2014
  2014Z15180 Aan minister Buza en VenJ- reactie tussenrapport Onderzoeksraad Veiligheid 08-09-2014
  2014Z15216 Aan minister Buza - systeem gevangenentoelagen Palestijnse autoriteit 08-09-2014
  2014Z13013 Aan ministers Buza en Def - reactie Clingendaelrapport 'een wankele Wereldorde' 03-07-2014
  2014Z12831 Aan minister Buza - verdere voortgang mishandeling diplomaat in Moskou 03-07-2014
  2014Z10352 Aan minister Buza en Def - reactie op HCSS rapport 05-06-2014
 20. 20

  Uitnodiging Ministerie van Buitenlandse Zaken voor deelname aan verkiezingswaarnemingsmissie Bosnië en Herzegovina d.d. 12 oktober 2014

 21. 21

  Aanbieding rapport "Eerste bevindingen crash Malaysia Airlines boeing 777-200 MH17 Hrabove Oekraïne" van Onderzoeksraad voor Veiligheid

 22. 22

  Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer 2e helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzoek brief kabinet inzake luchtaanvallen op Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Paspoortuitgifte aan Nederlanders die in het buitenland wonen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Procedure notificatiebrieven artikel 100-missies

  Te behandelen:

  Loading data