Gesprek : Kiesraad

De vergadering is geweest

23 september 2014
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

Bijlage

Deelnemers

  • J. Taverne (VVD)
  • H. Fokke (PvdA)
  • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)

Agendapunten

  1. 1

    Gesprek met de Kiesraad inzake evaluatie verkiezingen ter voorbereiding op het algemeen overleg van 25 september 2014.