Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

23 september 2014
13:00 - 13:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • E.M.A. Smaling (SP)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  30-09-2014 16.00 - 17.00 Gesprek Ontvangst President Nwanze van het International Fund for Agricultural Development (IFAD)   
  30-09-2014 17.00 - 20.00 Algemeen overleg Wapenexportbeleid  
  01-10-2014 10.00 - 12.00 Algemeen overleg RBZ - Handelsraad   
  02-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering Procedurevergadering  
  02-10-2014 15.30 - 17.30 Algemeen overleg Wereldbank 
  07-10-2014 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Noodhulp
  07-10-2014 20.00 - 22.00 Algemeen overleg Voortgang Speerpunten Ontwikkelingssamenwerking  

  16-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering 
  30-10-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering   
  12-11-2014 10.30 - 11.15Technische briefing Algemene Rekenkamer over begrotingsbrief BuHa-OS, OS-monitor en noodhulp Haïti (o.v.b.)
  13-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering   
  18-11-2014 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Migratie en Ontwikkeling   
  19-11-2014 10.30 - 12.30 Algemeen overleg RBZ - Handelsraad
  19/20-11-2014 Plenaire begrotingsbehandeling BuHa-OS
  27-11-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  11-12-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering
  11-12-2014 14.00 - 16.00 Algemeen overleg RBZ - Ontwikkelingssamenwerking
  18-12-2014 13.30 - 14.00 Procedurevergadering

  Nog te plannen: algemeen overleg Ebola
 3. 3

  Voorstel van het lid De Caluwé om mevrouw Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, in een bijzondere procedure te ontvangen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitvoering van de motie van het lid Sjoerdsma c.s. over intellectueel eigendom en ontwikkelingslanden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitstel toezending kabinetsreactie op de Initiatiefnota Verbied producten kinderarbeid van Tweede Kamerlid Van Laar

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Verslag bezoek minister Ploumen aan Nigeria en Ghana en het aansluitend bezoek aan Senegal

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het bericht dat textielfabrieken in Bangladesh nog onveilig zijn en beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden Jan Vos en Voordewind

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken voortgang convenant met energiebedrijven over steenkoolketen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken m.b.t. de onderhandelingen over het vrijhandelsakkoord EU-VS

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vervolgstappen en goedkeuringsprocedures vrijhandelsakkoord EU-Canada

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding AIV-advies ‘Naar betere mondiale financiële verbondenheid: het belang van een coherent internationaal economisch en financieel stelsel’

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking inzake het Subsidiekader Strategische Partnerschappen “Samenspraak en Tegenspraak”

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op de rapporten van ONE ‘De effecten van Nederlandse hulp op ontwikkeling en Nederland’ en ‘Data Report 2014 Nederland’ en IOB-studie ‘Good things come to those who make them happen’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Noodhulp: besteding noodhulpfonds 2014, resterende middelen humanitaire hulpbudget en noodhulp aan (Noord-)Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Noodhulp: herziening Nederlandse humanitaire hulp en de inzet van het Relief fund

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Wet strategische diensten in verband met de uitvoering van het op 2 april 2013 te New York tot stand gekomen Wapenhandelsverdrag (Trb. 2013, 143 en Trb. 2014, 45)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2014Z15160 Aan min BuHa-OS inzake stand van zaken m.b.t. evaluatie v.d. Product Development Partnerships (PDP's).04-09-2014
  2014Z15167 Aan min BuHa-OS inzake Inzet World Humanitarian Summit 2016 04-09-2014
   
 19. 19

  Behandeling rapporten Algemene Rekenkamer 2e helft 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verzoek van het lid Sjoerdsma om een algemeen overleg over Ebola

  Te behandelen:

  Loading data