Inbreng feitelijke vragen : Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit op de huurtoeslag (wijziging) percentages kwaliteitskorting) (27926-229) (geannuleerd)

De vergadering is geannuleerd

23 september 2014
14:00 uur
Herzienze convocatie i.v.m. annulering inbreng feitelijke vragen d.d. 23 september 2014.

De minister heeft per brief verzocht (TK 27926-232) het ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit op de huurtoeslag (wijziging) percentages kwaliteitskorting) buiten verdere behandeling te laten. 

 

Bijlage