Commissievergaderingen

Donderdag 20 september 2018

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Sub-committee on Transatlantic Relations (PCTR)

Werkbezoek
Seoul, Zuid-Korea (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Rules of Procedure, Immunities and Institutional Affairs

Vergadering
Parijs (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Parliamentary Network Women Free from Violence

Vergadering
Parijs (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Netwerk Mediawijzer.net - Digitaliseringsstrategie Mediawijsheid in Nederland

Petitie
Y1 - Petitie Statenpassage

Europese Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Meerjarig Financieel Kader (Het AO MFK vindt op 20 september geen doorgang)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Digitalisering

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep Cybercrime/online delicten

Vergadering
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Voorbereidingsgroep arbeidsmarktbeleid in de zorg

Gesprek
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Voorbereidingsgroep Personen met verward gedrag

Vergadering
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 15:30 uur

AVVN

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit rechtspositieregelen Bopz in verband met de verruiming van de huisregels van psychiatrische ziekenhuizen - 25763-28

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid geregistreerd mondhygiënist - 32620 - 206

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019) (TK 35004)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning - 31476-22

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 inzake de vereenvoudiging van de markttoets (TK 32847-420)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg - 25424-421

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Gesprek met een delegatie van de commissie voor Voedsel en Landbouw van de Duitse Bondsdag

Gesprek
Klompézaal