Debat geweest
20 september 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Bijlage
Download Schriftelijke overleggen etc. openstaand 180906
Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 20-9-2018
Bijlage
Download 180913 totaaloverzicht openstaande toezeggingen
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 20-9-2018

Deelnemers


Agendapunten

5
Aanbieding factsheet 'Praktijkgericht onderzoek hogescholen' van Rathenau Instituut
8
Aanbieding advies 'Plezier in bewegen' van NLsportraad, Onderwijsraad en RVS
12
Ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en andere regelgeving vanwege gewijzigde verantwoordelijkheden voor het groen onderwijs en de vorming van één bekostigingsbudget vanaf 2019

Te behandelen:

14
18
Antwoorden schriftelijk overleg over Uitvoeringsbesluit WEB met name in verband met het afschaffen van de cascadebekostiging

Details

Ter griffie van de Eerste en van de Tweede Kamer der Staten-Generaal ontvangen op 14 augustus 2018. De wens dat het in de maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld kan door of namens een van beide Kamers te kennen worden gegeven uiterlijk op 24 september 2018  

Te behandelen:

19
27
Debatten en dertigledendebatten op OCW-terrein

Details

29. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (minister OCW)
35. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (minister BVO en Media)
39. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (minister OCW)

21. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (minister OCW)
30. Dertigledendebat over de aangekondigde acties in het voortgezet onderwijs (Kwint) (minister BVO en Media)
60. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (minister OCW)
61. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (minister OCW)
64. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (minister OCW)
98. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (minister OCW)
28
Overzicht geplande OCW-commissieactiviteiten (ter informatie)

Details

di 25-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Monitor cultuureducatie primair onderwijs 2017-2018 
di 25-09-2018 13.45 - 14.00 PetitieStichting Klinkend Erfgoed Nederland (SKEN) tot aanbieding bidbook 'Hoorbaar erfgoed'
wo 26-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 met het oog op het wijzigen van de criteria voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering 
do 27-09-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland
do 27-09-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Bestuursakkoord PO en Sectorakkoord VO 
do 27-09-2018 18.00 - 18.00 Werkbezoek Euroskills 2018 
ma 01-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng feitelijke vragen Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019 
di 02-10-2018 10.00 - 10.00 Inbreng schriftelijk overleg Bijgestelde onderzoekskaders van de Inspectie van het Onderwijs 
do 04-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering  
di 09-10-2018 18.30 - 22.00 Algemeen overleg Leven Lang Leren 
wo 10-10-2018 13.00 - 16.30 Algemeen overleg Groen Onderwijs 
wo 03-10-2018 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs
do 11-10-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Leraren
wo 17-10-2018 10.00 - 13.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek OCW 
wo 17-10-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Schaduwonderwijs 
do 18-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering  
do 18-10-2018 11.30 - 12.30 Technische briefing Einstein Telescope 
do 15-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering 
ma 19-11-2018 11.00 - 16.00 Wetgevingsoverleg Cultuur 
wo 21-11-2018 10.00 - 12.30 Algemeen overleg OJCS-Raad van 26 en 27 november a.s.
ma 26-11-2018 11.00 - 15.00 Wetgevingsoverleg Media
31
Procedure vaststelling jaarplanning 2019
32
Stafnotitie met stand van zaken thema's jaarplanning 2018