Inbreng schriftelijk overleg : Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg - 25424-421

De vergadering is geweest

20 september 2018
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Ontwerpbesluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en ontwerpbesluit verplichte geestelijke gezondheidszorg

    Te behandelen:

    Loading data