Debat geweest
20 september 2018 | 11:15 - 12:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 20 september 2018
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering vaste commissie voor LNV op 20 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

2
Verzoek Stichting Dier&Recht tot aanbieding petitie 'Misstanden op de manege'
3
Uitnodiging Parlement van Kroatië voor interparlementaire conferentie "The Role of Parliaments in Shaping the Future of Food and Farming" d.d. 22-23 november 2018
4
Wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met het toevoegen van de bevoegdheid tot het opleggen van bestuursrechtelijke herstelsancties ter handhaving van die wet

Te behandelen:

9
Reactie advies Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur "Duurzaam en gezond, samen naar een houdbaar voedselsysteem"

Te behandelen:

11
Verslag van een schriftelijk overleg over de informele Landbouw- en Visserijraad 23 - 25 september 2018 (eerste deel van de beantwoording)

Te behandelen:

14
Stafnotitie - Verkennende studie NVWA in relatie tot andere inspecties
16
Overzicht plenaire (dertigleden) debatten

Details

Debatten
  • Debat over stalbranden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 5 september 2017)
  • Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (aangevraagd door het lid Geurts op 16 januari 2018)
  • Debat over insectensterfte in Nederland (aanvraag overgenomen door Bromet - 15 mei 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan het debat
  • Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (aangevraagd door het lid Dik-Faber op 19 juni 2018)
Dertigledendebatten
  • Dertigledendebat over pluimveebedrijven die de regels voor dierenwelzijn en voedselveiligheid overtreden (aangevraagd door het lid Ouwehand op 29 maart 2018)
  • Dertigledendebat over het advies van de RLI over een houdbaar voedselsysteem (aangevraagd door het lid Ouwehand op 4 april 2018) - brief gevraagd voorafgaand aan debat
  • Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (aangevraagd door het lid Futselaar op 17 april 2018)
  • Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (aangevraagd door het lid Ouwehand op 15 mei 2018)
  • Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (aangevraagd door het lid Van Kooten-Arissen op 12 juni 2018)
17
Enkele voorstellen van de voorbereidingsgroep Herziening GLB
18
Resultaat inventarisatie deelname technische briefing Algemene Rekenkamer over hun rapport over de begroting van het ministerie van LNV 2019 op 10 oktober 2018 van 14.00 tot 15.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing vindt doorgang. De volgende leden hebben zich aangemeld voor deelname: Weverling (VVD), Geurts (CDA), Bromet (GL), Futselaar (SP) en Van Brenk (50PLUS). De commissievoorzitter doet een dringend appel op de afspraak dat indien aangemelde leden zich onverhoopt alsnog genoodzaakt zien zich af te melden, zij voor een vervanger binnen hun fractie dienen te zorgen. De staf zal enkele dagen voorafgaand aan de briefing de aangemelde leden een herinnering sturen ten aanzien van deze briefing.
19
Resultaat inventarisatie: deelname technische briefing door dhr. João Figueiredo, lid Europese Rekenkamer en penvoerder van het briefingdocument ‘Toekomst van het GLB' over de criteria voor het succesvol invoeren van een nieuw uitvoeringssysteem voor het GLB op 10 oktober 2018 van 10.00 tot 11.00 uur

Details

Besluit: De technische briefing wordt geannuleerd.