Debat geweest
20 september 2018 | 10:15 - 11:15
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IenW op donderdag 20 september
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IenW op 20 september 2018

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Inventarisatie belangstelling technische briefing over I&W-aspecten van het Europese Meerjarig Financieel Kader op donderdag 18 oktober van 14.00 tot 15.00 uur

Te behandelen:

3
Inventarisatie belangstelling technische briefing door Unie van Waterschappen over 'Waterschapspeil 2018' op donderdag 22 november van 10.00 tot 11.00 uur
4
Uitnodiging voor werkbezoek ‘Toepassing grond en baggerspecie in diepe plassen in de praktijk'
21
Voortgangsrapportage rapporteur EU-clean mobility (Sienot, D66)
26
Geplande commissieactiviteiten tot aan het kerstreces

Details

20-09-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-09-2018 14.30 - 17.30 Algemeen overleg Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi
24-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Letter of Intent Eurostar
25-09-2018 13.15 - 13.30 Petitie Bandencontrole in de APK
25-09-2018 13.30 - 13.45 Petitie Nationaal plan op hormoonverstorende stoffen
25-09-2018 13.45 - 14.00 Petitie 'Bomen langs N-wegen moeten blijven'
25-09-2018 18.00 - 22.00 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
27-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel)Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van een EU-verordening over voorvallen in de burgerluchtvaart (wetgevingsrappport is reeds verspreid)
27-09-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Leefomgeving
28-09-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Project Zeetoegang IJmond
02-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutes Lelystad Airport
02-10-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 9 oktober
03-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-10-2018 10.00 - 14.00 Werkbezoek Rotterdam Maritime Capital voor Schone Innovatieve Maritieme Oplossingen (uitnodiging gemeente Rotterdam en Nederland Maritiem Land)
05-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Droneregelgeving
07-10-18 t/m 08-10-18     Werkbezoek Spoorwegpolitie Londen en Eurostar
09-10-2018 13.30 - 13.45 Petitie N35
11-10-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoor
Ten behoeve van dit algemeen overleg zijn notities verspreid over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
11-10-2018 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieu- en Transportraad d.d. 29-30 oktober
16-10-2018 16.00 - 17.30 Gesprek Deltacommissaris
17-10-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
31-10-2018 10.30 - 14.00 Wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
31-10-2018 15.00 - 18.00 Algemeen overleg Duurzaam vervoer
07-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
20-11-2018 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Nucleaire Veiligheid
21-11-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
21-11-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Transportraad d.d. 3 december
22-11-2018 14.00 - 17.00 Algemeen overleg Externe veiligheid
26-11-2018 11.00 - 18.30 Wetgevingsoverleg Water
Ten behoeve van dit wetgevingsoverleg zal een stafnotitie worden verspreid.
29-11-2018 10.00 - 20.00 Notaoverleg MIRT
05-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
05-12-2018 11.30 - 16.00 Algemeen overleg Luchtvaart
06-12-2018 10.00 - 14.00 Algemeen overleg Spoorordening
06-12-2018 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Maritiem
12-12-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Milieuraad d.d. 20 december
12-12-2018 13.30 - 17.30 Algemeen overleg Verkeersveiligheid
19-12-2018 10.15 - 11.15 Procedurevergadering
27
Nog te plannen plenaire activiteiten

Details

1. Wetgeving
 • 34182 Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993
 • 34675 Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbesthoudende producten
 • 34914 Wetsvoorstel ter implementatie van het Europese Vierde Spoorwegpakket

2. Debatten
 • Debat over nucleaire veiligheid
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 1 februari 2018
 • Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 8 maart 2018 en op 24 april 2018 omgezet in een plenair debat
 • Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim
  Aangevraagd door het lid Bruins (CU) in de regeling van werkzaamheden van 26 juni 2018
 • Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte
  Aangevraagd door het lid Sienot (D66) in de regeling van werkzaamheden van 4 september 2018

3. Dertigledendebatten
 • Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval
  Aangevraagd door het lid Wassenberg in de regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018
 • Dertigledendebat over de uitstoot van een kankerverwekkende stof door chemiebedrijf Sterigenics in Zoetermeer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 21 februari 2018
 • Dertigledendebat over schade aan het hsl-traject
  Aangevraagd door het lid Van Aalst (PVV) in de regeling van werkzaamheden van 7 maart 2018
 • Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gevaren bij het gebruik van houtkachels
  Aangevraagd door het lid Wassenberg (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 13 maart 2018
 • Dertigledendebat over de invoer van palmolie in Nederland
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 22 maart 2018
 • Dertigledendebat over de gedoogsituatie rond de geluidsoverlast van Schiphol
  Aangevraagd door het lid Kröger (GL) in de regeling van werkzaamheden van 3 april 2018
 • Dertigledendebat over vervuiling van water door geneesmiddelen
  Aangevraagd door het lid Van Brenk (50PLUS) in de regeling van werkzaamheden van 11 april 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht
  Aangevraagd door het lid Van Raan (PvdD) in de regeling van werkzaamheden van 14 juni 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 4 juli 2018
 • Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 5 juli 2018
 • Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden
  Aangevraagd door het lid Laçin (SP) in de regeling van werkzaamheden van 13 september 2018

4. Tweeminutendebatten (Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO))
 • VAO MIRT met als eerste spreker het lid Van Aalst (PVV)
 • VAO Circulaire economie met als eerste spreker het lid Laçin (SP)
 • VAO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi met als eerste spreker het lid Laçin (SP)

NB: de I&W-begrotingsbehandeling is voorzien in de week van 6 november 2018.                        
28
Voorstel van het lid Wassenberg (PvdD) om de staatssecretaris te vragen om de reactie op het nieuws dat bedrijven sjoemelen met kunstgrasvelden te ontvangen voor het algemeen overleg Leefomgeving van 27 september

Te behandelen:

29
Voorstel van het lid Remco Dijkstra (VVD) om de brief over MaaS tevens te behandelen bij het Algemeen overleg Verkeersveiligheid op 25 september 2018

Te behandelen:

30
Voorstel van het lid Von Martels (CDA) om informatie over de uitvoering van de motie Von Martels/Remco Dijkstra (Kamerstuk 25883, nr. 307) en de motie Bisschop c.s. (Kamerstuk 25883, nr. 308)

Te behandelen:

31
Voorstel Sienot (D66) om brief over voortgang vrachtwagenheffing te agenderen voor AO Verkeersveiligheid i.p.v. Notaoverleg MIRT

Te behandelen:

35
Stand van zaken uitvoering jaarplanning versterking kennispositie 2018
36
Herbezinning grote projecten
38
Hoofdlijnenverslag zomergesprekken met fractiemedewerkers