Algemeen overleg

Digitalisering

Algemeen overleg: "Digitalisering"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Convocatie algemeen overleg Digitalisering 20 september 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten