Commissievergaderingen

Donderdag 20 januari 2022

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 09:30 - 12:00 uur

Update coronavirus

Technische briefing
Troelstrazaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Auteursrecht (verplaatst naar 13 april 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Technische briefing door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over het rapport "Nederland Fit for 55" (digitaal) - CBAM & ETS

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:15 - 12:15 uur

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Inbreng schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie (informeel) d.d. 31 januari en 1 februari 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:15 uur

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 17:00 uur

Bestuurlijke organisatie en democratie (tot nader order uitgesteld en zal worden gesplitst in 2 commissiedebatten)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:15 uur

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 14:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Van der Plas (BBB) om een brief over de derogatie gelet op de start van het uitrijseizoen van mest

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Kaderwetevaluaties van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank over de periode 2016-2020

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voortgang Omgevingswet december 2021 (33118-209)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:30 - 15:00 uur

Voorbereidingsgroep voor het hoofdlijnendebat (hybride)

Gesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 16:30 uur

Toekomstige inzet in en hulp aan Afghanistan, deel 2 (digitaal)

Rondetafelgesprek
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:15 - 16:15 uur

Technische briefing Werkgroep Power-to-Industry over rapport 'Routekaart Elektrificatie' (digitaal)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 22:30 uur

Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas

Commissiedebat
Thorbeckezaal