Procedurevergadering : Procedurevergadering (digitaal)

De vergadering is geweest

20 januari 2022
12:30 - 13:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • R. de Roon (PVV)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
 • R.P. Brekelmans (VVD)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • K.P. Piri (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Activiteiten van de commissie

  do 20-01-2022 14.30 - 16.30 Rondetafelgesprek Toekomstige inzet in en hulp aan Afghanistan, deel 2 (digitaal)
  do 20-01-2022 18.30 - 22.30 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken/ Strategisch Kompas
   di 25-01-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Invulling toezegging over openbaar beschikbaar stellen gespreksverslagen van gevangenenmonitoring door Nederland tijdens de ISAF-missie in Uruzgan
  wo 26-01-2022 10.00 - 11.30 Technische briefing Chinese beïnvloeding in Nederland (fysiek)
  wo 26-01-2022 12.00 - 13.30 Technische briefing toekomstige inzet in en hulp aan Afghanistan (digitaal)
  do 27-01-2022 12.00 - 13.00 Gesprek prof. dr. Wagner en dr. Onderco inzake Buitenlands beleid van de Europese Unie, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU (digitaal)
  do 27-01-2022 13.30 - 17.30 Commissiedebat Toekomstige inzet en hulp aan Afghanistan
  di 01-02-2022 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Kabinetsreactie op de eindevaluatie van HCSS over de Nederlandse artikel 100-bijdrage aan de missie EMASoH
  do 03-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  di 15-02-2022 17.00 - 18.00 Gesprek Kennisagenda Buitenlands beleid van de Europese Unie, inclusief machtsverschuivingen tussen de VS, China en de EU
  wo 16-02-2022 13.00 - 16.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 17-02-2022 10.00 - 12.00 Rondetafelgesprek met juridische experts inzake de situatie van Jezidi's 
  do 17-02-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering  
  do 24-02-2022 t/m vrij 25-02-2022 Interparlementaire conferentie over het GBVB/GVDB: deelname wordt geïnventariseerd
  do 24-02-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Internationale cyberveiligheid
  do 10-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 17-03-2022 10.00 - 13.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 24-03-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 31-03-2022 15.30 - 17.30 Commissiedebat NAVO
  di 05-04-2022 19.00 - 22.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 07-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 21-04-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 19-05-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 02-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  wo 15-06-2022 14.00 - 17.00 Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken
  do 16-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 
  do 30-06-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering
  do 07-07-2022 12.30 - 13.15 Procedurevergadering 


  Nog te plannen plenaire debatten:
  20. Debat over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan (Piri) (minister BuZa, minister Defensie, staatssecretaris J&V)

  Nog te plannen activiteiten commissie: 
  • Notaoverleg over de initiatiefnota van het lid Van Raan: Ecocide: de ontbrekende misdaad tegen de vrede (te plannen na ontvangst antwoorden van initiatiefnemer op feitelijke vragen van commissie)
  • Videogesprek met vertegenwoordigers van regering Qatar over arbeidsomstandigheden in Qatar (gesprek van 10 juni is op verzoek van Qatar uitgesteld - in overleg met de ambassade van Qatar wordt nagegaan of dit gesprek opnieuw kan worden gepland)
  • Gesprek met de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Bundestag
  • Technische briefing Sanctiepakket tegen Myanmar
  • Gesprek met de heer Van Weel, Assistant Secretary General van de NAVO, over het nieuwe Strategisch Concept van de NAVO 
  • Gesprek met ambtenaren van de Europese Commissie inzake Open strategische autonomie
  • Commissiedebat over de plannen in het coalitieakkoord op het terrein van Buitenlandse Zaken (te plannen na ontvangst beleidsbrief)
  • Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken van 20 mei 2022

   
 4. 4

  Verzoek PAX tot aanbieding petitie 'Stop killer robots'

 5. 5

  Verslag van de OVSE ministeriële bijeenkomst van 2 en 3 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afgifte vergunning voor export militair materieel naar India

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitvoering motie De Roon (Kamerstuk 35207-46) inzake Taiwan

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rollend werkprogramma AIV 2022 - 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beantwoording feitelijke vragen van de commissie over de Beleidsreactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de evaluatie contra-terrorismebeleid (Kamerstuk 27 925, nr. 858)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Consulaire Zaken van 2 november 2021 en reactie op de aangenomen moties ingediend in het tweeminutendebat Consulaire Zaken van 24 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Kabinetsreactie rapport Verbeterplan naar aanleiding van de Evacuatieoperatie uit Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Uitkomsten G20-top (Rome, 30 en 31 oktober 2021)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verzoek om uitstel van het Commissiedebat Internationale Cyberveiligheid van 11 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoorden op het schriftelijk overleg over de inzet van Nederland tijdens de Tiende Toetsingsconferentie van het Non-Proliferatieverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële bijeenkomst van 7 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de NAVO ministeriële bijeenkomst van 7 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verslag van de NAVO ministeriële bijeenkomst van 7 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vertrouwelijke brief inzake bedrijfsvoering postennet

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beantwoording vragen commissie over de kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op schriftelijk overleg over de kabinetsappreciatie concept Strategisch Kompas (Kamerstuk 21501-28-229)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland houdende een verdrag tot wijziging van de notawisseling houdende een verdrag ter (verdere) uitvoering, zoals gewijzigd middels notawisseling van 24 januari 2013, van artikel 71, vierde lid, van de op 3 augustus 1959 te Bonn tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst bij het NAVO Status Verdrag; Berlijn, 25 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 13 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel: EU strategie ontwapening demobilisatie en reïntegratie (JOIN/2021/35) (Engelstalige versie)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 13 en 14 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitstel beantwoording schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 13 en 14 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beantwoording van het schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Gymnich van 13 en 14 januari 2022 (Kamerstuk 21501-02-2441)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 24 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Lijst van nieuwe EU-voorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Inventarisatie thema’s V-100

  Op maandag 23 mei 2022 zal, mits de coronamaatregelen het toelaten, de vierde editie van de V-100 plaatsvinden in het gebouw van de Tweede Kamer. Sinds 2017 is het in de Tweede Kamer traditie om enkele dagen na Verantwoordingsdag (de derde woensdag van mei) een V-100 te organiseren. Honderd mensen onderzoeken op uitnodiging van de commissie voor de Rijksuitgaven de jaarverslagen van enkele ministeries. Zij formuleren vragen bij de jaarverslagen vanuit hun eigen ervaring met een specifiek beleidsthema. Deze vragen worden vervolgens door de commissies voorgelegd aan de bewindspersonen. Bij de laatste editie in 2019 werden hiervoor 100 MBO-studenten uitgenodigd; dit jaar zal het panel bestaan uit jonge wetenschappers. Het aantal uit te nodigen personen zal wel lager liggen dan gebruikelijk (vermoedelijk +/- 50).

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Openstaande schriftelijke verzoeken aan bewindspersonen

  • 2022Z00372 Aan minister Buza - verzoek beleidsbrief Buitenlandse Zaken 13-01-2022
  • 2021Z24040 Aan ministers Buza en Def - verzoek toestemming briefing Afghanistan; diplomatie veiligheid en terrorismebestrijding 21-12-2021
  • 2021Z23970 Aan ministers Buza en Def - Concept Strategisch Kompas 20-12-2021
  • 2021Z23990 Aan minister Buza - uitvoering amendementen 20-12-2021
  • 2021Z23966 Aan minister Buza - verzoek toestemming briefing sanctiepakket tegen Myanmar 20-12-2021
  • 2021Z23887 Aan ministers Buza en Def - stand van zaken onderzoek naar de Evaluatie van de evacuatie uit Afghanistan en het het onderzoek 20 jaar Afghanistan 17-12-2021
  • 2021Z23462 Aan minister Buza - verzoek toestemming briefing over sancties 14-12-2021
  • 2021Z23091 Aan minister Buza - Nederlandse beleid in relatie tot India 09-12-2021
  • 2021Z22396 Aan de ministers BuZa, BuHaOs, en OCW - inbreng schriftelijk overleg Voortgang internationaal cultuurbeleid 2020  01-12-2021
  • 2021Z21754 Aan minister Buza - verzoek reactie Clingendael rapport 'Technologische samenwerking met China'  25-11-202
 31. 31

  Verzoek van de vaste commissie voor Defensie om actief betrokken te blijven bij de verdere behandeling van het Strategisch Kompas, zo veel mogelijk op voet van gelijkheid met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data