Procedurevergadering

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering (hybride)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering cie. DiZa d.d. 20 januari 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering cie. Digitale Zaken d.d. 20 januari 2022

Deelnemers


Agendapunten

2
Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

Te behandelen:

3
Brievenlijst
20
Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen

Details


Onderstaande zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.

Te behandelen:

21
Activiteitenoverzicht commissie Digitale Zaken

Details

Besluit: 
De staf wordt verzocht om voor de volgende procedurevergadering een overzicht te maken van de aan de commissie overdragen stukken. Ook wordt de staf verzocht een voorstel te doen met betrekking tot de agenda van het commissiedebat Digitaliserende overheid en van het nog ongeplande commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity. 

Geplande activiteiten:
12-01-2022 15.00 - 16.00 Kennismakingsgesprek met WRR (via videoverbinding
19-01-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
21-01-2022 14.00 - 17.00 Werkbezoek Gemeente Amsterdam
02-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
03-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel
09-02-2022 14.00 - 17.00 CommissiedebatDigitaliserende overheid
16-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
23-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
24-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 8-9 maart 2022
09-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
23-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
06-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
 
Ongeplande activiteiten:
Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
Werkbezoek       Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)
  • Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Kamerstuk 35261)
 
Plenaire debatten
  • Debat over de digitale uitgaven van de overheid (aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 5 oktober)

 
22
Stand van zaken rondetafelgesprek en hoorzitting met social mediaplatformen