Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden commissie voor Digitale Zaken d.d. 20 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aan de vaste Kamercommissies - Brief commissie voor de Rijksuitgaven over verbetering onderbouwingsinformatie wets- en beleidsvoorstellen en mogelijkheid hierop wetenschappelijke toets uit te voeren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Brievenlijst

 4. 4

  Jaarrapportage BIT 2020 en Slotrapportage Toezichtsraad BIT

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Telecomraad van 24 november 2021, over gezichtsherkenning in de openbare ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van de Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over technologische alternatieven voor snel internet onderzoeken (Kamerstuk 24095-536)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Geactualiseerde versies van het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en het Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  OVV-rapport over kwetsbaarheden in Citrix

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsdoorlichting artikel 6.6 Hoofdstuk VII Rijksbegroting

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kwetsbaarheid in Apache Log4j

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgang Digitale inclusie 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  DigiBelle Samen Digitaal

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het artikel van Computable.nl ‘VWS werkt aan supertool voor analyse kwetsbaarheden’ d.d. 24 november 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Strategische I-agenda Rijk 2019-2021, laatste rapportage, moties en toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie op het ROB-advies 'Sturen of gestuurd worden'

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Benoeming Regeringscommissaris Informatiehuishouding

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Plannen van aanpak en planningen uitvoering moties van de leden Marijnissen c.s. (Kamerstuk 35510-21) en Klaver c.s. (Kamerstuk 35510-16)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag formele Telecomraad 3 december 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Lijst met EU-voorstellen commissie voor Digitale Zaken d.d. 15 januari 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verdere wijze van behandeling van de controversiële en aangehouden onderwerpen


  Onderstaande zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Activiteitenoverzicht commissie Digitale Zaken

  Besluit: 
  De staf wordt verzocht om voor de volgende procedurevergadering een overzicht te maken van de aan de commissie overdragen stukken. Ook wordt de staf verzocht een voorstel te doen met betrekking tot de agenda van het commissiedebat Digitaliserende overheid en van het nog ongeplande commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity. 

  Geplande activiteiten:
  12-01-2022 15.00 - 16.00 Kennismakingsgesprek met WRR (via videoverbinding
  19-01-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  21-01-2022 14.00 - 17.00 Werkbezoek Gemeente Amsterdam
  02-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  03-02-2022 10.00 - 12.00 Commissiedebat Lekken van privégegevens bij de Kamer van Koophandel
  09-02-2022 14.00 - 17.00 CommissiedebatDigitaliserende overheid
  16-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  23-02-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  24-02-2022 12.00 - 12.00 Inbreng schriftelijk overleg Telecomraad (Informeel) d.d. 8-9 maart 2022
  09-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  23-03-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  06-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  20-04-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  18-05-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  31-05-2022 16.30 - 18.30 Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 3 juni 2022
  01-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  22-06-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
  06-07-2022 11.00 - 12.00 Procedurevergadering (hybride)
   
  Ongeplande activiteiten:
  Commissiedebat Digitaal burgerschap en democratie
  Commissiedebat Opkomende en toekomstige technologieën
  Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity
  Commissiedebat Digitale grondrechten en data-ethiek
  Commissiedebat Digitale infrastructuur en economie
  Werkbezoek       Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

  Wetgeving (aangemeld voor plenaire behandeling)
  • Wijziging van het voorstel van wet houdende algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid, Kamerstuk 35868)
  • Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, Kamerstuk 35261)
   
  Plenaire debatten
  • Debat over de digitale uitgaven van de overheid (aangevraagd bij de Regeling van Werkzaamheden d.d. 5 oktober)