Procedurevergadering : Procedurevergadering (via videoverbinding)

De vergadering is geweest

20 januari 2022
13:30 - 14:15 uur

Bijlagen

Deelnemers

 • J.J. Klink (VVD)
 • A.R. Hammelburg (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 20-01-2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • di 25-01-2022 13.40 - 14.00 uur Petitieaanbieding CARE Nederland - internationale klimaatfinanciering door Nederland (via videoverbinding) 
  • do 27-01-2022 10.00 - 11.00 uur Technische briefing TRIPS-waiver en eventuele alternatieven voor het delen van technieken voor vaccinproductie (via videoverbinding)
  • do 03-02-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 09-02-2022 13.00 - 16.00 uur Rondetafelgesprek economische-, handels- en ontwikkelingsaspecten van de toekomstige EU-Afrika partnerschapsagenda 
  • do 10-02-2022 14.00 - 16.30 uur Commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • wo 16-02-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Handelsbetrekkingen Afrika 
  • do 17-02-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 17-02-2022 14.30 - 15.30 uur Technische briefing IMVO sectorale samenwerking 
  • wo 23-02-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing Klimaatgezant over de uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS 
  • wo 23-02-2022 13.00 - 16.00 uur Rondetafelgesprek uitwerking van de COP26 op het terrein van BuHa-OS 
  Voorjaarsreces 2022: vrijdag 25 februari t/m maandag 7 maart 2022
  • do 10-03-2022 13.15 - 14.00 uur Procedurevergadering
  • do 24-03-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 24-03-2022 14.30 - 16.00 uur Technische briefing Proces rond vrijhandelsverdragen 
  • do 07-04-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 13-04-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Voorjaarsvergadering Wereldbank 
  • do 21-04-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Meireces 2022: vrijdag 22 april t/m maandag 9 mei 2022
  • wo 18-05-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 19-05-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • wo 01-06-2022 10.00 - 12.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • do 02-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 16-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 30-06-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  • do 07-07-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering

  Nog te plannen activiteiten
  • commissiedebat Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19
  • gesprek EU-voorstel bescherming tegen economische dwang door derde landen 
  • schriftelijk overleg EU-voorstel bescherming tegen economische dwang door derde landen (na ontvangst BNC-fiche)
  • technische briefing economische missies en bezoeken (1e kwartaal 2022)
  • commissiedebat economische missies en bezoeken (voor zomerreces)
  • vertrouwelijke technische briefing over het onderzoek naar UAWC

  Nog te agenderen plenaire debatten:
  15. Debat over de VN-top over biodiversiteit (Teunissen) (minister BuHa-OS, minister LNV)
 4. 4

  Controversieel verklaarde zaken

  Onderstaande zaken zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status van deze zaken. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde zaken opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per zaak, een nieuw behandelbesluit te nemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over de Nederlandse inzet voor de VN-top over biodiversiteit en de stand van zaken van het proces

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek commissie over of het kabinet voor alle onderstaande openstaande verzoeken kan aangeven of deze nog door het demissionaire kabinet of door een nieuw kabinet worden beantwoord

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging over gesprekken over IMVO-wetgeving op Europees niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord aan Food4All aangaande wereldwijde voedselzekerheid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitkomsten en kabinetsappreciatie extern onderzoek naar UAWC

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording vragen commissie over de Opzet en vraagstelling Periodieke rapportage ‘Beleidscoherentie en effecten op voedselzekerheid, water en klimaat in ontwikkelingslanden’ (Kamerstuk 34124-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken hulp aan Afghanistan

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2021Z23161 Aan minister BuHa-OS - verzoek toestemming briefing Klimaatgezant, 10-12-2021
  2. 2021Z20135 Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021 
  3. 2021Z08576 Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
  4. 2021Z06176 Aan minister BuHa-OS - raadpleging inzake mechanisme om dwangmaatregelen te voorkomen, 15-04-2021
 13. 13

  Verzoek brief en commissiedebat wereldwijde aanpak COVID-19

  Te behandelen:

  Loading data