Procedurevergadering

Procedurevergadering EZK (digitaal)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering EZK (digitaal)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie EZK d.d. 20 januari 2022
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst van de procedurevergadering van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat d.d. 20 januari 2022
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden
Download Definitief overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat 20 januari 2022

Deelnemers


Agendapunten

1
Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden Economische Zaken en Klimaat

Te behandelen:

2
Brievenlijst
3
Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek 'Bescherming drinkwater bij het boren naar aardwarmte'
4
Verzoek INretail tot aanbieding petitie m.b.t. brede maatschappelijke meerwaarde van retail
9
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Incidentele suppletoire begroting inzake het steunpakket in het eerste kwartaal van 2022 en regeling omzetderving waterschade Limburg)

Te behandelen:

10
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2022 (XIII) (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake aanpassing steunmaatregelen)

Te behandelen:

15
Verslag van een schriftelijk overleg over de derde voortgangsrapportage van de corona steunregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) (Kamerstuk 35420-411)

Te behandelen:

19
Reactie op de motie van de leden Grinwis en Inge van Dijk over proportionele en bij het doel van de noodverlenging passende verlengingsprijzen (Kamerstuk 24095-552) en de motie van het lid Grinwis c.s. over een proportionele vergoeding voor de noodverlenging van de radiovergunningen (Kamerstuk 24095-537)

Te behandelen:

36
Lijst van nieuwe EU-voorstellen
37
Stafnotitie Gesprek met het lid Kamminga over de EU-werkwijze
38
Verzoek van het lid Agnes Mulder (CDA) om een brief van de regering over de uitvoering van de motie-Mulder c.s. (Kamerstuk 33529, nr. 922), te ontvangen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 23 februari 2022.

Te behandelen:

41
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK
42
Verzoek van de Nationale ombudsman om de Onafhankelijke Raadsman eveneens uit te nodigen voor het gesprek over de publicatie 'Verscheurd vertrouwen' op 2 februari 2022
43
Stafnotitie go/no-go-besluit Werkbezoek Groningen
49
Voorstel rondetafelgesprek Elektriciteitsnet