Commissievergaderingen

Donderdag 19 januari 2017

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

Internationale Grune Woche

Werkbezoek
Berlijn

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Defence and Security Committee (DSC)

Werkbezoek
Washington DC (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Het lid Omtzigt ontvangt in het kader van een bijzondere procedure de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) over de reorganisatie bij de Belastingdienst

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Voortgangsrapportage IT en ERP

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie) (TK 34627)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Beleidsdoorlichting art. 1 Woningmarkt

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Interdepartementaal beleidsonderzoek Sociale Huur

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 12:30 - 15:30 uur

Inspectierapport kerndoelen seksualiteit en seksuele diversiteit (geannuleerd i.v.m. samenvoegen AO's)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen en de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman alsmede tot wijziging van...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Kieswet ter nadere implementatie van Richtlijn 2013/1/EU van de Raad van 20 december 2012 tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen (34465)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Initiatiefnota van het lid Verhoeven: “Het Internet der Dingen: maak apparaten veilig!” (34613)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatie van de Aanwijzingen voor subsidieverstrekking die volgen uit het Uniform Subsidiekader (USK)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in verband met de verlenging van de werkingsduur van die wet (TK 34633)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Verlenging en wijziging van de Tijdelijke wet ambulancezorg (34623)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Evaluatierapport Wet houdende wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten ten behoeve van de rechtsbescherming met betrekking tot de administratieplicht en controlehandelingen van de fiscus (Wet-Dezentjé)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Beleid Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

Bijzondere procedure
Suze Groenewegzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Rapport Zorgakkoorden; Uitgavenbeheersing in de zorg deel 4 - 33060-8

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Defensie

Tijd vergadering tot 15:00 uur

NLR-rapport “Geluidsbeleving F-35 ten opzichte van F-16

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 15:45 uur

heer Kazanci, Iraqi Turkmen Front

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:00 uur

Bevoegdhedenoverdracht (geannuleerd; wordt gecombineerd met plenaire debat Staat van de Unie dd 9 februari 2017)

Algemeen overleg
Geannuleerd

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 17:00 - 20:00 uur

Dieselfraude

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 18:30 - 20:30 uur

Europese Rechtsstaat en Mensenrechten

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal