Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

19 januari 2017
12:45 - 13:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Buitenlandse Zaken

Bijlagen

Deelnemers

 • H. van Bommel (SP)
 • S.W. Sjoerdsma (D66)
 • R. de Roon (PVV)
 • M. Servaes (PvdA)
 • J.S. Voordewind (ChristenUnie)
 • J.H. ten Broeke (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  19-01-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  19-01-2017 15.00 - 15.45 Bijzondere procedure Iraqi Turkmen Front
  01-02-2017 10.30 - 14.00 Ambassadeursconferentie
  02-02-2017 14.00 - 16.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  09-02-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  23-02-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  28-02-2017 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Raad Buitenlandse Zaken
  29-03-2017 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  19-04-2017 12.30 - 14.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  10-05-2017 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
 3. 3

  Verzoek van Ambassade van de Republiek Moldavië om gesprek van commissie met de vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Integratie van de Republiek Moldavië

 4. 4

  Uitnodiging commissie voor Buitenlandse Zaken van de Assembly of the Republic of Kosovo voor bijeenkomst van voorzitters van commissies voor Buitenlandse Zaken d.d. 19-21 februari 2017: "Future of Balkans in Europe and Euro-Atlantic integration'.

 5. 5

  Verzoek tot aanbieding boek 'Vrij onder de sluier'

 6. 6

  Strafzaken bipatriden in Iran

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 8-9 december 2016 (34 550 V, nr. 51)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Toelichting subsidiekader Buitenlandse Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Nederlandse bijdrage aan piraterijbestrijding 2017 (artikel 100 brief)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Beantwoording op vragen commissie inzake de Verlenging van de Nederlandse bijdrage MINUSMA, de United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Missions in Mali (Kamerstuk 29521, nr. 327)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken helikoptercapaciteit MINUSMA

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming technische briefing en ambtelijke ondersteuning i.v.m. werkbezoek aan Egypte

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verslag van de OVSE Ministeriële Raad op 8-9 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verslag bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken op 6 en 7 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Decemberbrief 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het verzoek van het lid Van Haersma Buma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 december 2016, over het bericht ‘Diyanet verzamelde inlichtingen over Turken’

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 15 december 2016, over de ontwikkelingen rondom Aleppo

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2016.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  VN-klachtrechtprotocollen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Nederlandse deelname G20 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Verdragen in voorbereiding met als peildatum 31 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag 15e Vergadering van Verdragspartijen bij het Statuut van Rome

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verslag Raad Buitenlandse Zaken van 12 december 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 januari 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Antwoorden op vragen commissie over geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 16 januari 2017 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1710)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Aanbieding voorkopie briefadvies 'Associatieovereenkomst EU-Oekraïne: de noodzaak tot ratificatie' van AIV

 28. 28

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2016Z23619 Aan minister Buza- uitvoering motite Sjoerdsma havenambassadeur 08-12-2016
  2016Z23620 Aan minister Buza - BNC-fiches partnerschapsakkoorden 08-12-2016
  2016Z23617 Aan minister Buza - termijn toezending onderzoeksopzet studie dr Limpach 08-12-2016
  2016Z21164 Aan minister Buza - 3e rappel beantwoording feit vragen motie Dijkstra 14-11-2016
  2016Z20594 Aan minister Buza - 2e rappel beantw feit vragen motie Dijkstra 07-11-2016
  2016Z18012 Aan minister Buza - rappel beantw feit vragen motie Dijkstra 03-10-2016
  2016Z16255 Aan minister Buza- verzoek termijn kabinetsreactie AIV advies 08-09-2016
  2016Z16257 Aan leden Wilders en Bosma- Associatie overeenkomst EU en Oekraïne 08-09-2016
  2016Z11108 Aan minister Buza- reactie brf burger ambassade Kuala Lumpur 03-06-2016
  2016Z09098 Aan minister Buza inbreng feit. vr. motie lid Pia Dijkstra inzake openstellen burgerlijk huwelijk bruidsparen zonder Nederlandse nationaliteit of woonplaats 28-04-2016
  Besluit: De minister wordt met nadrujk verzocht om de antwoorden op de commissievragen inzake de uitvoering van de motie-Dijkstra vóór het eind van de maand januari aan de Kamer toe te zenden.
 29. 29

  Verzoek om verslag van de conferentie in Parijs over Midden-Oosten Vredesproces, de uitkomsten als ook de mogelijke gevolgen of interpretatie van de VR-resolutie 2334.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verzoek deelname Kamerdelegatie aan VN-bijeenkomsten inzake onderhandelingen over een verbod op kernwapens.

  Te behandelen:

  Loading data