Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen (34465)

De vergadering is geweest

19 januari 2017
14:00 uur
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Voorstel van wet van het lid Azmani tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de uitzonderingspositie van kerkgenootschappen

    Te behandelen:

    Loading data