Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst proceduervergadering Defensie d.d. 19 januari 2017
Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering Defensie d.d. 19 januari 2017

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
19
Reactie op verzoek commissie inzake gevolgen ontoereikende intrekkingsgrond Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) (Kamerstuk 34 550 X, nr. 53)

Te behandelen:

23
24
BOR notitie: Voortgangsrapportage IT en ERP van 5 december 2016
27
BOR notitie: Voortgangsrapportage vastgoed Defensie
28
Verzoek Ministerie van Defensie, namens Top Defensie Vorming, om een gesprek met vaste commissie voor Defensie op woensdag 21 juni 2017 vanaf 17.30 uur.

Details

Besluit: Instemmen met het verzoek en een gespek plannen op woensdag 21 juni van 17.30 tot 18.30 uur.
29
Werkzaamheden van de commissie

Details

 • 24-01-2017 16.00 - 16.00  Inbreng feitelijke vragen  Voortgangsrapportage vastgoed Defensie  
 • 25-01-2017 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Materieel Defensie    
 • 26-01-2017 10.00 - 13.00  Algemeen overleg  Personeel Defensie
 • 02-02-2017 12.00 - 12.00  Inbreng feitelijke vragen  Jaarplan 2017 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden Caribisch gebied
 • 07-02-2017 16.30 - 17.30 Videoconferentie: Defensieactieplan COM (2016) 950 (nieuw ingepland)   
 • 08-02-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering 
 • 08-02-2017 11.30 - 12.30  Gesprek  Middelbare Defensie Vorming (MDV)    
 • 08-02-2017 13.00 - 17.30  Rondetafelgesprek Veteranen  
 • 14-02-2017 16.30 - 19.30  Algemeen overleg  NAVO Defensieministeriële  
 • 16-02-2017 19.00 - 22.00  Algemeen overleg  Veteranen    (tijdstip gewijzigd)
 • 20-02-2017 09.30 - 13.00  Werkbezoek  Financieel Service Centrum van Defensie te Eygelshoven
 • 23-02-2017 10.30 - 11.30  Procedurevergadering    
 • 23-02-2017 14.00 - 15.45  Algemeen overleg  Sourcing, IV/ICT en ERP (tijdstip gewijzigd)    
 • 23-02-2017 16.00 - 18.00  Algemeen overleg  Vastgoed Defensie
Krokusreces (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017
 • 19-04-2017 09.30 - 12.30  Algemeen overleg  EU Defensieraad
Meireces: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017
 • 10-05-2017 10.00 - 12.00  Algemeen overleg  EU Defensieraad
30
Planning gesprek behandeling Europees Defensieactieplan

Details

Besluit: Op dinsdag 7 februari 2017 wordt van 16:30-17:30 uur (na de stemmingen) een videogesprek met de heren Van Aubel (voorzitter Politiek-Militair Comité) en Goos (plaatsvervangend directeur Europees Defensieagentschap) gepland.
32
Werkbezoek Financieel Service Centrum Eygelshoven dd 20 februari 2017

Details

Op verzoek van het lid Günal-Gezer spreekt de commissie de wens uit dat tijdens het werkbezoek de gelegenheid wordt geboden om te spreken met medewerkers en leidinggevenden van het Financieel Service Centrum.