Debat geweest
19 januari 2017 | 10:00 - 11:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda OCW-procedurevergadering, 19-1-2017
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW op 19 januari 2017
Brief commissie
Download Kennisgeving Interparlementaire EU bijeenkomsten voor de eerste helft van 2017

Deelnemers


Agendapunten

6
14
Wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met modernisering van de bepalingen over voorzieningenplanning

Te behandelen:

30
Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet medezeggenschap op scholen en de Wet primair onderwijs BES in verband met maatregelen voor een toekomstbestendig onderwijsaanbod in het basisonderwijs

Te behandelen:

33
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie

Te agenderen debatten
21. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten
--
34
Start Voorlopercommissie KVKO (in besloten deel)

Details

De commissie heeft in de procedurevergadering van 22 december 2016 besloten te fungeren als voorlopercommissie bij de uitvoering van de voorstellen van de KVKO (Klankbordgroep Versterking Kennis- en Onderzoeksfunctie Tweede Kamer). De eerste stappen in dat kader zijn:
  • De formatie van een ‘integrale commissiestaf’, waartoe een vaste BOR-medewerker en een vaste DIV-medewerker en liaisons vanuit de EU-staf en Bureau Wetgeving aan de commissie zijn toegewezen.
  • Het vaststellen van een jaarplanning om de hoofdlijnen van de werkzaamheden van de commissie in 2017 te plannen. Hiertoe is onderstaand format opgesteld, met daarin enkele voorbeelden van hoe het format ingevuld zou kunnen worden.
  • Dit agendapunt is besproken in een besloten gedeelte van de procedurevergadering.
Tijdens de volgende procedurevergadering die is gepland op donderdag 2 februari 2017 kan op basis van voorstellen van de leden worden besloten over de verdere invulling van de jaarplanning.
Noot: In de procedurevergadering van 22 december 2016 is besloten de bewindspersonen van OCW te verzoeken de Kamer een planningsbrief te sturen, die de leden kan helpen bij het formuleren van hun voorstellen. De gevraagde brief is inmiddels ontvangen.
36
Het onderzoek van ResearchNed inzake schakeltrajecten HBO-WO voor algemeen overleg inzake voortgang Strategische Agenda, Prestatie-afspraken hoger onderwijs en Monitoring studievoorschot en Wetenschapsbeleid

Te behandelen: