Algemeen overleg

Vreemdelingen- en asielbeleid

Algemeen overleg: "Vreemdelingen- en asielbeleid"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid op 19 januari 2017
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 19 januari 2017, over Vreemdelingen- en asielbeleid

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

9
Reactie op het verzoek van het lid Sjoerdsma, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 7 december 2016, over het bericht dat lokale fracties van D’66, Groen Links, SP, Christen Unie en de PvdA gezamenlijk hun steun uitspreken voor een continuering van de bed, bad, brood financiering

Te behandelen: