Commissievergaderingen

Woensdag 14 februari 2018

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 09:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel Laçin (SP) tot het houden van feitelijke vragenronde inzake recente ontwikkelingen Lelystad Airport

E-mailprocedure
(besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Digitalisering/ICT in het onderwijs (verplaatst naar 31-1-2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Verzoek van het lid Van Tongeren (GroenLinks) om de brieven over de mijnschade Groningen (agendapunten 1, 2, 4, 6 en 7) van de agenda van het algemeen overleg Mijnbouw op 15 februari 2018 af te voeren...

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Discriminatie

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

GTS en TNO - leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Gronings Kwaliteit gas (voortzetting van 17 januari 2018)

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Achterstandenbeleid (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 10:00 uur

RBZ/Ontwikkelingssamenwerking

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Jetten (D66) om de minister van EZK een reactie te vragen op het bericht "NAM moet gaswinning bij Maasdijk en Monster" stoppen t.b.v. het AO Mijnbouw d.d. 15 februari 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Besloten brainstormsessie werkprogramma rijksuitgavenonderwerpen (alleen voor werkgroep)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

Verzoek om uitstel AO Bouwregelgeving en energiebesparing i.v.m. overlap debat Warmtewet

E-mailprocedure
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering (verplaatst naar 22 februari 2018, van 10.00 tot 13.00 uur; i.v.m. overlap plenaire agenda)

Algemeen overleg
(verplaatst)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Mededeling en Verordening Investeringstoets

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) - 34858

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

FAON inzake gebruik term genocide

Bijzondere procedure
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Klompezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Landbouw- en Visserijraad op 19 februari 2018

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 15:00 uur

E-mailprocedure: Uitstel AO genocide

E-mailprocedure
(besloten)

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 15:00 uur

EMAILPROCEDURE: Uitstel AO wapenexportbeleid

E-mailprocedure
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Projectgroep Verantwoording - open data (alleen voor projectgroep)

Vergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Spoor

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inventarisatie deelname aan voorbereidingsgroepen in het kader van versterking kennispositie commissie BiZa 2018

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Bouwregelgeving en energiebesparing (wordt verschoven naar 22 februari 2018)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Recente ontwikkelingen Lelystad Airport

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:00 - 17:30 uur

Delegatievergadering voor deelnemers aan IPC GBVB/GVDB in Sofia

Delegatievergadering
Aletta Jacobszaal (besloten)